เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 60 เวลา 14.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.อ.วันชัย มณีวรรณ รอง ผบ.ร.17 สรุปผลการปฏิบัติการฝึกบุคคลท่าเบื้องต้น ตามคู่มือพระราชทาน ของ กำลังพล ทภ.3 กลุ่มที่ 4 หน่วยในพื้นที่ จ.เชียงราย และ จ.พะเยา ณ มุมกาแฟ บก.ร.17

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.60 เวลา 10.30 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.อ.วันชัย มณีวรรณ รอง ผบ.ร.17 / ผบ.ร้อย.รส.ที่ 2 (ร.17) กกล.รส.จว.พย. ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ อ.เชียงม่วน ตรวจเยี่ยมพื้นที่อำเภอเชียงม่วน และตรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา

อ่านเพิ่มเติม>>

 

เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 60 เวลา 09.00 น. ผู้เข้ารับการฝึกบุคคลท่าอาวุธ ของ ทภ.3 กลุ่มที่ 4 หน่วยในพื้นที่ จ.เชียงราย และ จ.พะเยา ฝึกบุคคลท่าอาวุธ ตามคู่มือพระราชทาน ณ บก.ร.17

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 60 เวลา 13.30 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.อ.วันชัย มณีวรรณ รอง ผบ.ร.17 ตรวจพื้นที่สถานปฏิบัติธรรม โบราณสถาน ลอมต้นผึ้ง เพื่อเตรียมสถานที่ในการทอดผ้าป่าสามัคคี ร.17 ในวันที่ 17 ธ.ค. 60 ณ สถานปฏิบัติธรรม โบราณสถาน ลอมต้นผึ้ง ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด จ.เชียงราย

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 14 ธ.ค.60 พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ กำลังพล ร.17 พัฒนาโรงเลี้ยง ร.17 และปลูกพืชผักสวนครัวบริเวณรอบโรงเลี้ยงตามโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ณ โรงเลี้ยง ร.1

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 60 เวลา 13.00 น. ผู้เข้ารับการฝึกบุคคลท่าอาวุธ ของ ทภ.3 กลุ่มที่ 4 หน่วยในพื้นที่ จ.เชียงราย และ จ.พะเยา ฝึกบุคคลท่าอาวุธ ตามคู่มือพระราชทาน ณ บก.ร.17

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 60 เวลา 11.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.อ.วันชัย มณีวรรณ รอง ผบ.ร.17 ตรวจเยี่ยมการฝึกบุคคลท่าเบื้องต้น ตามคู่มือพระราชทาน ของ ทภ.3 กลุ่มที่ 4 หน่วยในพื้นที่ จ.เชียงราย และ จ.พะเยา ณ สนามหน่วยฝึกทหารใหม่ ร.17

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 60 เวลา 09.00 น. ผู้เข้ารับการฝึกบุคคลท่าอาวุธ ของ ทภ.3 กลุ่มที่ 4 หน่วยในพื้นที่ จ.เชียงราย และ จ.พะเยา ฝึกบุคคลท่าอาวุธ ตามคู่มือพระราชทาน ณ บก.ร.17

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 131900 ธ.ค. 60 พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.อ.วันชัย มณีวรรณ รอง ผบ.ร.17 ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำแก่ทหารใหม่ รุ่นปี 2560 ผลัดที่ 2 ของหน่วยฝึกทหารใหม่ ร.17 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.17

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 60 เวลา 15.30 น. กำลังพล นายทหาร,นายสิบ ,พลทหาร ของ นขต. ร.17 ร่วมออกกำลังกายตาม รปจ.ของหน่วยเพื่อพัฒนาร่างกายให้มีความสมบูรณ์ แข็งแรง ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา ณ บก.ร.17

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 60 เวลา 11.30 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.อ.รัชตะ ท้าวคำลือ เสธฯ.ร.17 ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2560 ผลัดที่ 2 ของหน่วยฝึกทหารใหม่ ร.17 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.17

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 60 เวลา 09.00 น. ผู้เข้ารับการฝึกบุคคลท่าเบื้องต้น ของ ทภ.3 กลุ่มที่ 4 หน่วยในพื้นที่ จ.เชียงราย และ จ.พะเยา ฝึกบุคคลท่าเบื้องต้น ตามคู่มือพระราชทาน ณ บก.ร.17

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.60 พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ กำลังพล ร.17 พัฒนาโรงเลี้ยง ร.17 และปลูกพืชผักสวนครัวบริเวณรอบโรงเลี้ยงตามโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ณ โรงเลี้ยง ร.17

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 60 เวลา 13.30 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.อ.วันชัย มณีวรรณ รอง ผบ.ร.17 เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยคณะนายทหาร เปิดการฝึกบุคคลท่าเบื้องต้นให้กับกำลังพล ของ ทภ.3 ตามคู่มือพระราชทาน กลุ่มที่ 4 หน่วยในพื้นที่ จ.เชียงราย และ จ.พะเยา ณ สนามหน้าหน่วยฝึกทหารใหม่ ร.17

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 09 ธ.ค.60 เวลา 14.30 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 พร้อมด้วยคณะนายทหาร ให้การต้อนรับ พล.ต.ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ ผบ.พล.ร.7 และคณะฯ ในโอกาสตรวจเยี่ยมมอบนโยบายการฝึกทหารใหม่ และพบปะให้โอวาทกับทหารใหม่ รุ่นปี 2560 ผลัดที่ 2 ของหน่วยฝึกทหารใหม่ ร.17 และ ป.พัน.17 พล.ร.7 ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.17 ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช อ.เมือง จ.พะเยา

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 09 ธ.ค.60 เวลา 10.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 , คุณอิสรีย์ บุญญะ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.ร.17 พร้อมด้วยคณะนายทหาร นายสิบ พลทหาร และคณะแม่บ้าน ร.17 จัดกิจกรรมสร้าง "ฝายมีชีวิต" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บ้านสันป่าม่วงร่วมใจ ต.ป่าซาง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 09 ธ.ค.60 เวลา 08.45 พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 , คุณอิสรีย์ บุญญะ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.ร.17 พร้อมด้วยคณะนายทหาร นายสิบ พลทหาร และคณะแม่บ้าน ร.17 จัดกิจกรรมปล่อยปลาและปลูกต้นไม้ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียง ร.17 โดยมี คุณสุภาพ สิริบรรสพ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.3 เป็นประธานฯ

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 09 ธ.ค.60 เวลา 08.30 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 , คุณอิสรีย์ บุญญะ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.ร.17 พร้อมด้วยคณะนายทหาร นายสิบ พลทหาร และคณะแม่บ้าน ร.17 จัดกิจกรรมเกี่ยวข้าวตามโครงการ ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ แปลงนาสาธิต ศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียง ร.17 โดยมี พล.ต.สายัณห์ เมืองศรี ผบ.มทบ.34 เป็นประธานฯ

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 08 ธ.ค. 60 เวลา 09.00 น. คุณอิสรีย์ บุญญะ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.ร.17 พร้อมด้วยคณะแม่บ้าน ร.17 ตรวจพื้นที่และร่วมสร้าง "ฝายมีชีวิต" ณ บ้านสันป่าม่วงร่วมใจ ต.ป่าซาง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 08 ธ.ค. 60 เวลา 0820 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 ได้อบรมเสนาสนเทศ ประจำเดือน ธ.ค. 60 ให้กับกำลังพล นายทหาร นายสิบ และพลทหาร ของหน่วย ร.17 ณ ห้องสอนอบรมของหน่วย

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 07 ธ.ค. 60 เวลา 14.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 , คุณอิสรีย์ บุญญะ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.ร.17 พร้อมด้วยคณะนายทหาร ตรวจพื้นที่ในการสร้าง "ฝายมีชีวิต"ตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ณ บ้านสันป่าม่วงร่วมใจ ต.ป่าซาง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 07 ธ.ค. 60 เวลา 13.30 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 , คุณอิสรีย์ บุญญะ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.ร.17 พร้อมด้วยคณะนายทหาร ตรวจโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ และแปลงนาข้าวของหน่วย ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ร.17

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 07 ธ.ค. 60 เวลา 12.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 พร้อมด้วยคณะนายทหาร เข้าพบ พล.ต.สายัณห์ เมืองศรี ผบ.มทบ.34 เพื่อแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผบ.มทบ.34 และประสานงานพร้อมกับรับแนวทางการปฏิบัติงานภายในค่ายขุนเจืองธรรมิกราช ณ บก.มทบ.34

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที 07 ธ.ค. 60 เวลา 11.30 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 พร้อมด้วยคณะนายทหาร ตรวจเยี่ยมการเก็บตัว ชป.นทล. ของหน่วย ร.17 ในการเตรียมการเข้ารับการแข่งขัน ชป.นทล. ในระดับกองทัพภาคที่ 3 และมอบเงินสนับสนุนการในแข่งขันเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพล ณ อ่างเก็บน้ำค่ายขุนเจืองธรรมิกราช

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 07 ธ.ค.60 พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ กำลังพล ร.17 พัฒนาโรงเลี้ยง ร.17 และปลูกพืชผักสวนครัวบริเวณรอบโรงเลี้ยงตามโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ณ โรงเลี้ยง ร.17

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 06 ธ.ค.60 พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ กำลังพล ร.17 พัฒนาโรงเลี้ยง ร.17 และปลูกพืชผักสวนครัวบริเวณรอบโรงเลี้ยงตามโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ณ โรงเลี้ยง ร.17

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 05 ธ.ค. 60 เวลา 19.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 จัดกำลังพล ร.17 ร่วมโครงการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน สำหรับทหารกองประจำการ ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช จาก ชุดวิทยากรรณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน กองทัพภาคที่ 3 (ชุดที่ 2) ณ แหล่งสมาคมค่ายขุนเจืองธรรมิกราช

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 05 ธ.ค. 60 เวลา 09.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.อ.วันชัย มณีวรรณ รอง ผบ.ร.17 ร่วมกิจกรรมกำจัดวัชพืชจอกแหน และผักตบชวา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ ณ บริเวณกว๊านพะเยา โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล เป็นประธานฯ

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 05 ธ.ค. 60 เวลา 07.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.อ.วันชัย มณีวรรณ รอง ผบ.ร.17 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ ณ วัดศรีโคมคำ อ.เมือง จ.พะเยา โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล เป็นประธานฯ

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 04 ธ.ค. 60 เวลา 14.30 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.อ.วันชัย มณีวรรณ รอง ผบ.ร.17 พร้อมด้วยคณะนายทหาร ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน บก.ควบคุม ศป.ปส.ชน.ที่ 3 และ ชป.ศป.ปส.ชน. ณ โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 04 ธ.ค.60 พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ กำลังพล ร.17 พัฒนาโรงเลี้ยง ร.17 และปลูกพืชผักสวนครัวบริเวณรอบโรงเลี้ยงตามโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ณ โรงเลี้ยง ร.17

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 011300 ธ.ค.60 พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ ร.ต.วินัย อรรคฮาด อศจ.ร.17 ปฏิบัติพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและปฏิญาณตน ทหารใหม่ ปี 2560 ผลัดที่ ๒ ของหน่วย มทบ.34 และ ป.พัน.17 พล.ร.7 ณ ศาสนาสถาน มทบ.34

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 01 ธ.ค. 60 เวลา 09.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.อ.วันชัย มณีวรรณ รอง ผบ.ร.17 ให้การต้อนรับ พ.อ.ประภาส แก้วศรีงาม ผอ.กลฝ.สกฝ.ยศ.ทบ. และคณะฯ ในโอกาสเดินทางมาแนะนำการดำเนินงานด้านการสนับสนุนการฝึกของหน่วยทหาร ในพื้นที่ จ.พะเยา ณ ห้องประชุม บก.ร.17

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 30 พ.ย.60 เวลา 15.30 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ ร.ต.วินัย อรรคฮาด อศจ.ร.17 เข้า อบรมคุณธรรมแก่ ทหารใหม่ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ปี 2560 ผลัดที่ 2 ณ ห้องสอนอบรมหน่วยฝึกทหารใหม่ ร.17 พัน 3

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 30 พ.ย.60 เวลา 09.30 น.พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ ร.ต.วินัย อรรคฮาด อศจ.ร.17 เข้า อบรมคุณธรรมแก่ ทหารใหม่ กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 17 ปี 2560 ผลัดที่ 2 ณ ห้องสอนอบรมหน่วยฝึกทหารใหม่ ร.17 พัน 4

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 30 พ.ย.60 เวลา 08.30 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ ร.ต.วินัย อรรคฮาด อศจ.ร.17 ดำเนินพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะสำหรับทหารใหม่ รุ่นปี 2560 ผลัดที่ 2 และอบรมศีลธรรมประจำเดือน พ.ย. 60 ณ ห้องสอนอบรม ร.17 พัน.4

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 30 พ.ย.60 พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ กำลังพล ร.17 พัฒนาโรงเลี้ยง ร.17 และปลูกพืชผักสวนครัวบริเวณรอบโรงเลี้ยงตามโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ณ โรงเลี้ยง ร.17

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 60 เวลา 09.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.อ.วันชัย มณีวรรณ รอง ผบ.ร.17 พร้อมด้วยนายทหาร และคณะกรรมการโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ร.17 ดำเนินการตรวจโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อบริเวณหน้าบ้านพัก หลังบ้านพักของกำลังพลและศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ร.17 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาและโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ณ บริเวณบ้านพักกำลังพล ร.17

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 29 พ.ย.60 เวลา 11.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.อ.วันชัย มณีวรรณ รอง ผบ.ร.17 พร้อมด้วยคณะนายทหาร ร่วมให้การต้อนรับ พล.ต.ฉลองชัย ชัยยะคำ รอง มทภ.3 พร้อมคณะฯ ในโอกาสเดินทางมาตรวจสอบความต้องการงบประมาณกลุ่มงานซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้าง และกลุ่มงานก่อสร้าง พร้อมกับตรวจเยี่ยมทหารใหม่ รุ่นปี 2560 ผลัดที่ 2 ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช และได้ทำการตรวจโรงเลี้ยงของหน่วยทหารภายในค่ายขุนเจืองธรรมิกราช

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 29 พ.ย.60 เวลา 10.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.อ.วันชัย มณีวรรณ รอง ผบ.ร.17 พร้อมด้วยคณะนายทหาร รับมอบทรัพย์สินและครุภัณฑ์ประจำศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชน ( ศูนย์ USO NET ร.17 ) จากเจ้าหน้าที่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ณ ศูนย์ USO NET ร.17

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 29 พ.ย.60 เวลา 10.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ ร.ต.วินัย อรรคฮาด อศจ.ร.17 เข้าอบรมศีลธรรมประจำเดือน พ.ย. ให้กับกำลังพล ร.17 พัน 2 ณ ห้องสอนอบรมของหน่วย ร.17 พัน 2 ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 29 พ.ย.60 เวลา 09.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ ร.ต.วินัย อรรคฮาด อศจ.ร.17 เข้า อบรมคุณธรรมแก่ ทหารใหม่ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 17 ปี 2560 ผลัดที่ 2 ณ ห้องสอนอบรมหน่วยฝึกทหารใหม่ ร.17 พัน 2 ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 28 พ.ย.60 พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ กำลังพล ร.17 พัฒนาโรงเลี้ยง ร.17 และปลูกพืชผักสวนครัวบริเวณรอบโรงเลี้ยงตามโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ณ โรงเลี้ยง ร.17

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 28 พ.ย.60 เวลา 09.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.อ.วันชัย มณีวรรณ รอง ผบ.ร.17 เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะนายทหาร ร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและปฏิญาณตนของทหารใหม่ รุ่นปี 2560 ผลัดที่ 2 ณ ห้องสอนอบรมของหน่วย

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 26 พ.ย.60 เวลา 15.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนของ ร.17 และ พัน.นขต.ร.17 พร้อมกับได้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับชุดปฏิบัติการพื้นที่ดอยพิเศษ ดอยวาวี ที่มีผลการปฏิบัติงานตามแผนงานการป้องกัน ปราบปรามยาเสพติด ดีเยี่ยม และหน่วย ร.17 พัน.4 ที่มีผลการแข่งขันชนะเลิศ ในการแข่งขันกองทหารเกียรติยศรับเสด็จ ในระดับกองทัพไทย ณ ห้องประชุม บก.ร.17

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 26 พ.ย.60 เวลา 14.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 พร้อมด้วยคณะนายทหาร รับการรายงานตัวออกหหน่วย ร.17 ของนายทหารชั้นสัญญาบัตร เพื่อไปรับตำแหน่งใหม่ที่สูงขึ้น จำนวน 2 นาย และรับการรายงานตัวเข้ารับตำแหน่งในหน่วย ร.17 ของนายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน 4 นาย ณ บก.ร.17

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 26 พ.ย.60 เวลา 13.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 พร้อมด้วยคณะนายทหาร ตรวจเยี่ยมและพบปะพูดคุยกับญาติทหารใหม่ ซึ่งเป็นวันพบญาติทหารใหม่ครั้งที่ 2 ของทหารใหม่ รุ่นปี 2560 ผลัดที่ 2 หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.17 ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.17

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 26 พ.ย.60 เวลา 10.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยคณะนายทหาร ประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 6 นาย ณ บก.ร.17

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 26 พ.ย.60 เวลา 09.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยคณะนายทหาร มอบชุดฝึกพรางให้กับ ชป.นทล. ของหน่วย เพื่อใช้สวมใส่เข้ารับการแข่งขัน ชป.นทล. ระดับกองทัพภาคที่ 3 ณ บก.ร.17

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 25 พ.ย.60 พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ กำลังพล ร.17 พัฒนาโรงเลี้ยง ร.17 และปลูกพืชผักสวนครัวบริเวณรอบโรงเลี้ยงตามโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ณ โรงเลี้ยง ร.17

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 24 พ.ย.60 พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ กำลังพล ร.17 พัฒนาโรงเลี้ยง ร.17 และปลูกพืชผักสวนครัวบริเวณรอบโรงเลี้ยงตามโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ณ โรงเลี้ยง ร.17

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 23 พ.ย.60 พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ กำลังพล ร.17 พัฒนาโรงเลี้ยง ร.17 และปลูกพืชผักสวนครัวบริเวณรอบโรงเลี้ยงตามโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ณ โรงเลี้ยง ร.17

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 60 เวลา 14.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.อ.วันชัย มณีวรรณ รอง ผบ.ร.17 พร้อมด้วยนายทหาร ดำเนินการตรวจโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อบริเวณ ร้อย.นขต. มว.ตถ. และ มว.ยย.ร.17 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาและโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 60 เวลา 0930 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.อ.วันชัย มณีวรรณ รอง ผบ.ร.17 / ผบ.ร้อย.รส.ที่ 2 (ร.17) กกล.รส.จ.พะเยา พบปะพัฒนาสัมพันธ์และติดตามการปฏิบัติงานของสมาชิกชมรมทหารกองหนุนของ อ.ดอกคำใต้ ณ ห้องประชุมอำเภอดอกคำใต้

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 22 พ.ย.60 เวลา 09.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.อ.วันชัย มณีวรรณ รอง ผบ.ร.17 / ผบ.ร้อย.รส.ที่ 2 (ร.17) กกล.รส.จ.พะเยา พบปะพัฒนาสัมพันธ์และประสานการปฏิบัติกับ นายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ นายอำเภอดอกคำใต้ ณ ที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 22 พ.ย.60 พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ กำลังพล ร.17 พัฒนาโรงเลี้ยง ร.17 และปลูกพืชผักสวนครัวบริเวณรอบโรงเลี้ยงตามโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ณ โรงเลี้ยง ร.17

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 22 พ.ย.60 เวลา 13.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.อ.วันชัย มณีวรรณ รอง ผบ.ร.17 / ผบ.ร้อย.รส.ที่ 2 (ร.17) กกล.รส.จ.พะเยา พบปะพัฒนาสัมพันธ์กับหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ อ.จุน ประกอบด้วย นายเทวา ปัญญาบุญ นายอำเภอจุน และ พ.ต.อ.ธรรมฤทธิ์ รัตนประยูร ผกก.สภ.จุน จ.พะเยา

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 22 พ.ย.60 เวลา 09.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.อ.วันชัย มณีวรรณ รอง ผบ.ร.17 / ผบ.ร้อย.รส.ที่ 2 (ร.17) กกล.รส.จ.พะเยา พร้อมด้วย ชป.มวลชน อ.จุน และกำลังพล ร.17 จำนวน 20 นาย ร่วมกับส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาและประชาชน จำนวน 80 คน ร่วมกำจัดวัชพืชจอกแหน และผักตบชวา ณ อ่างเก็บน้ำห้วยตุ้ม บ.ศรีเมืองชุม หมู่ 8 ต.ลอ อ.จุน จ.พะเยา

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 21 พ.ย.60 เวลา 0830 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.อ.วันชัย มณีวรรณ รอง ผบ.ร.17 ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2560 ผลัดที่ 2 ของหน่วยฝึกทหารใหม่ ร.17 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.17

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 21 พ.ย.60 เวลา 0820 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.อ.วันชัย มณีวรรณ รอง ผบ.ร.17 ตรวจเยี่ยม และให้คำแนะนำการดำเนินการ โรงน้ำดื่มสวัสดิการ กรมทหารราบที่ 17 โดยมี พ.ต.เสาร์ จันทร์ซางเพ็ญ ฝอ.1 ร.17 ผู้จัดการโรงน้ำดื่มฯ ให้การต้อนรับและชี้แจงการดำเนินงานของโรงน้ำดื่ม ฯ การตรวจเยี่ยมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 60 เวลา 08.15 พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.อ.วันชัย มณีวรรณ รอง ผบ.ร.17 ได้รายงานตัวและชี้แจ้งในการปฏิบัติงานและข้อเน้นย้ำของผู้บังคับบัญชา พร้อมกับได้ตรวจการแต่งกายของกำลังพล เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของกองทัพบก ณ บก.ร.17

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 60 เวลา 10.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.อ.รัชตะ ท้าวคำลือ เสธฯ.ร.17 พบปะ/พูดคุยกับญาติทหารใหม่ ซึ่งเป็นวันพบญาติครั้งที่ 1 และร่วมปลูกต้นไม้และพืชผักสวนครัว ตามโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.17

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 17 พ.ย.60 เวลา 16.30 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.อ.รัชตะ ท้าวคำลือ เสธฯ.ร.17 นำกำลังพลนายทหาร นายสิบ และพลทหาร พัฒนาโรงเลี้ยง ร.17 และปลูกพืชผักสวนครัวบริเวณรอบโรงเลี้ยงตามโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ณ โรงเลี้ยง ร.17

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 60 เวลา 09.30 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.อ.รัชตะ ท้าวคำลือ เสธฯ.ร.17 พร้อมด้วยคณะนายทหาร นายสิบ และพลทหาร ร่วมพิธีต้อนรับทหารกองประจำการ รุ่นปี 2560 ผลัดที่ 2 ของหน่วยทหารในค่ายขุนเจืองธรรมิกราช ณ สนามหน้า ร้อย ค.หนัก ร.17 โดยมี พล.ต.สายัณห์ เมืองศรี ผบ.มทบ.34 เป็นประธานฯ

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 60 เวลา 08.15 น. พ.อ.รัชตะ ท้าวคำลือ เสธฯ.ร.17 ได้รายงานตัวและชี้แจ้งในการปฏิบัติงานและข้อเน้นย้ำของผู้บังคับบัญชา ให้กับกำลังพล ร.17 ณ บก.ร.17

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 16 พ.ย.60 พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ กำลังพล ร.17 พัฒนาโรงเลี้ยง ร.17 และปลูกพืชผักสวนครัวบริเวณรอบโรงเลี้ยงตามโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ณ โรงเลี้ยง ร.17

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 160930 พ.ย.60 พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 เป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช โดยมีสมาชิกสหกรณ์จากหน่วยต่างๆ เข้าร่วมรับฟังการดำเนินงานของสหกรณ์ที่ผ่านมาในปีงบประมาณ 2560 และแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อบริหารสหกรณ์ฯ ในปีงบประมาณ 2561 ณ ห้อง MM

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 16 พ.ย.60 เวลา 08.30 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยคณะนายทหาร นายสิบ มอบเงินสวัสดิการให้กับครอบครัวของกำลังพลที่ภรรยาคลอดบุตร เพื่อเป็นการลดรายจ่ายของกำลังพล ณ บก.ร.17

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 16 พ.ย.60 เวลา 08.30 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น พร้อมกับการรายงานตัวออกหน่วย ร.17 เพื่อไปรับตำแหน่งใหม่ที่สูงขึ้น ณ บก.ร.17

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 15 พ.ย.60 เวลา 14.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 พร้อมด้วยคณะนายทหาร ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน บก.ควบคุม ศป.ปส.ชน.ที่ 3 และ ชป.ศป.ปส.ชน.ที่ 8 ณ โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 15 พ.ย.60 เวลา 19.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ ร.ต.วินัย อรรคฮาด อศจ.ร.17 อบรมจริยธรรมให้กับทหารใหม่ รุ่นปี 2560 ผลัดที่ 2 หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.17 ณ ห้องสอนอบรม หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.17

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 15 พ.ย.60 เวลา 16.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 พร้อมด้วยคณะนายทหาร ตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2560 ผลัดที่ 2 หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.17 พัน.4 เพื่อพบปะให้โอวาท และได้มอบสิ่งของให้กับทหารใหม่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.17 พัน.4 ค่ายขุนจอมธรรม อ.เชียงคำ จ.พะเยา

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 15 พ.ย.60 เวลา 10.30 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 พร้อมด้วยคณะนายทหาร ตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2560 ผลัดที่ 2 หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.17 พัน.3 ในพระองค์ฯ และได้ตรวจเยี่ยม ชป.นทล. ร.17 พัน.3 เพื่อพบปะให้โอวาท และได้มอบสิ่งของให้กับทหารใหม่ และ ชป.นทล. เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ พร้อมกับตรวจโรงเลี้ยงและโรงประกอบเลี้ยง ของหน่วย ร.17 พัน.3 เพื่อตรวจความเรียบร้อยและให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา ณ ร.17 พัน.3 ค่ายเม็งรายมหาราช อ.เมือง จ.เชียงราย

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 15 พ.ย.60 เวลา 16.20 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17 ให้การต้อนรับ พ.อ.ณัฐนนท์ ภุคุกะ ผอ.รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี และคณะฯ ในโอกาสเดินทางมาติดตามงานนิเทศกำกับดูแลหน่วยฝึกทหารใหม่ เพื่อให้หน่วยมีการปฎิบัติในการป้องกันและดูแลทหารใหม่อย่างถูกต้องตามคำแนะนำที่ พบ. กำหนด ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.17

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 15 พ.ย.60 พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ กำลังพล ร.17 พัฒนาโรงเลี้ยง ร.17 และปลูกพืชผักสวนครัวบริเวณรอบโรงเลี้ยงตามโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ณ โรงเลี้ยง ร.17

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 14 พ.ย.60 เวลา 16.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 ร่วมให้การต้อนรับ พล.ท.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันหน่วยทหารทรหด ของกองทัพภาคที่ 3 ประจำปี 2561 ณ ร.17 พัน.2 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี อ.เมือง จ.ลำปาง

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 14 พ.ย.60 เวลา 09.30 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 ร่วมประชุมประจำเดือน พ.ย.60 ของหน่วย นขต.พล.ร.7 ณ ห้อง MM ร.17พัน 2 ค่่ายสุรศักดิ์มนตรี อ.เมือง จ.ลำปาง

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 14 พ.ย.60 เวลา 09.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 ร่วมพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับผู้บังคับหน่วย นขต.พล.ร.7 ที่ได้รับการเลื่อนยศและตำแหน่งสูงขึ้น พร้อมกับการรายงานตัวออกหน่วย พล.ร.7 เพื่อไปรับตำแหน่งใหม่ที่สูงขึ้น ณ บก.ร.17 พัน.2 โดยมี พล.ต.ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ ผบ.พล.ร.7 เป็นประธานฯ

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 13 พ.ย.60 เวลา 16.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 ตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2560 ผลัดที่ 2 หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.17 พัน.2 เพื่อพบปะให้โอวาท และได้มอบสิ่งของให้กับทหารใหม่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ พร้อมกับตรวจโรงเลี้ยงและโรงประกอบเลี้ยง ของหน่วย ร.17 พัน.2 เพื่อตรวจความเรียบร้อยและให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา ณ ร.17 พัน.2 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี อ.เมือง จ.ลำปาง

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 13 พ.ย.60 พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ กำลังพล ร.17 พัฒนาโรงเลี้ยง ร.17 และปลูกพืชผักสวนครัวบริเวณรอบโรงเลี้ยงตามโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ณ โรงเลี้ยง ร.17

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 11 พ.ย.60 พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ กำลังพล ร.17 พัฒนาโรงเลี้ยง ร.17 และปลูกพืชผักสวนครัวบริเวณรอบโรงเลี้ยงตามโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ณ โรงเลี้ยง ร.17

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 10 พ.ย.60 พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ กำลังพล ร.17 พัฒนาโรงเลี้ยง ร.17 และปลูกพืชผักสวนครัวบริเวณรอบโรงเลี้ยงตามโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ณ โรงเลี้ยง ร.17

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 9 พ.ย.60 พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ กำลังพล ร.17 พัฒนาโรงเลี้ยง ร.17 และปลูกพืชผักสวนครัวบริเวณรอบโรงเลี้ยงตามโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ณ โรงเลี้ยง ร.17

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 09 พ.ย. 60 เวลา 09.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 ได้จัดกำลงพล เข้าร่วมพิธีปฏิญาณตน "ประชาชนจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ" ณ ลานข่วงวัฒนธรรมริมกว๊านพะเยา โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผวจ.พะเยา เป็นประธานฯ

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 8 พ.ย.60 พ.ย.60 พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ กำลังพล ร.17 พัฒนาโรงเลี้ยง ร.17 และปลูกพืชผักสวนครัวบริเวณรอบโรงเลี้ยงตามโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ณ โรงเลี้ยง ร.17

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 7 พ.ย.60 พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ ร.ท.สมชาติ วงศ์ใหญ่ นำคณะ นนร.ชั้นปีที่ 5 ศึกษาดูงาน การปฏิบัติงานของส่วนต่างๆ ของ ร.17 ดังนี้
- เวลา 08.30 น. ถึง 09.30 น. เรียนรู้การปฏิบัติงานของ ฝอ.1 - 5
- เวลา 09.30 น. ถึง 10.30 น. เรียนรู้การปฏิบัติงานของ ร้อย.บก.
- เวลา 10.30 น. ถึง 12.00 น. เรียนรู้การปฏิบัติงานของ ร้อย.รสพ.
- เวลา 13.00 น. ถึง 14.30 น. เรียนรู้การปฏิบัติงานของ มว.ตถ.
- เวลา 14.30 น. ถึง 16.00 น. เรียนรู้การปฏิบัติงานของ ร้อย.ค.หนัก.
- เวลา 16.30 น. ถึง 17.30 น. เรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้ ร.17
การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 7 พ.ย.60 พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ กำลังพล ร.17 พัฒนาโรงเลี้ยง ร.17 และปลูกพืชผักสวนครัวบริเวณรอบโรงเลี้ยงตามโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ณ โรงเลี้ยง ร.17

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 06 พ.ย.60 เวลา 13.30 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17 ให้โอวาท และมอบแนวทางในการปฏิบัติงาน / ศึกษาดูงาน กับคณะ นนร. ชั้นปีที่ 5 ณ ห้องประชุม บก. ร.17
- เวลา 1400 น. ถึง 1600 น. ศึกษาดูงานการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/60 ของหน่วยฝึกทหารใหม่ ร.17
- เวลา 1600 น. ถึง 1700 น. ศึกษาดูงานการฝึก ของ ชป.นทล. ร.17
การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 06 พ.ย.60 พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17 นำกำลังพลนายทหาร นายสิบ และพลทหาร พัฒนาโรงเลี้ยง ร.17 และปลูกพืชผักสวนครัวบริเวณรอบโรงเลี้ยงตามโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ณ โรงเลี้ยง ร.17

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 6 พ.ย.60 เวลา 10.30 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17 พร้อมด้วยคณะนายทหาร ตรวจโรงเลี้ยง ร.17 และการดำเนินโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อบริเวรรอบโรงเลี้ยง เพื่อตรวจความเรียบร้อยและให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บังคัญบัญชา ณ โรงเลี้ยง ร.17

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 6 พ.ย.60 เวลา 10.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17 ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2560 ผลัดที่ 2 ของหน่วยฝึกทหารใหม่ ร.17 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.17

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 6 พ.ย.60 เวลา 09.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17 พร้อมด้วยนายทหาร และคณะกรรมการโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ร.17 ดำเนินการตรวจโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อบริเวณหน้าบ้านพักและหลังบ้านพักของกำลังพล เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาและโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ณ บริเวณบ้านพักกำลังพล ร.17

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 04 พ.ย.60 เวลา 17.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 จัดกำลังพล ร.17 ร่วมเดินขบวนกับส่วนราชการและประชาชนที่มาร่วมงาน ร่วมประเพณีลอยกระทงยี่เป็ง กว๊านพะเยา 2560 ณ บริเวณ หน้าอนุสาวรีย์พญางำเมืองกว๊านพะเยา โดยมี นาย ประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานฯ

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 03 พ.ย.60 เวลา 13.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ กำลังพล ร.17 พัฒนาโรงเลี้ยง ร.17 และปลูกพืชผักสวนครัวบริเวณรอบโรงเลี้ยงตามโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ณ โรงเลี้ยง ร.17

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 3 พ.ย.60 เวลา 17.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 พร้อมด้วยคณะนายทหาร ตรวจโรงเลี้ยง ร.17 และการดำเนินโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อบริเวรรอบโรงเลี้ยง เพื่อตรวจความเรียบร้อยและให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บังคัญบัญชา ณ โรงเลี้ยง ร.17

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 3 พ.ย.60 เวลา 16.30 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 พร้อมด้วยคณะนายทหาร ตรวจโรงนอนทหาร หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.17 เพื่อตรวจความเรียบร้อยและให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บังคัญบัญชา ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.17

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 3 พ.ย.60 เวลา 16.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยคณะนายทหาร กระทำพิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2560 ผลัดที่ 2 หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.17 พร้อมกับมอบสมุดบันทึกวินัยชีวิตทหารกองประจำการ และธงประจำหน่วยฝึกทหารใหม่ ร.17 ให้กับทหารใหม่ รุ่นปี 2560 ผลัดที่ 2 ณ สนามหน้าหน่วยฝึกทหารใหม่ ร.17

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 3 พ.ย.60 เวลา 13.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17 พร้อมด้วยนายทหาร และคณะกรรมการโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ร.17 ดำเนินการตรวจโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อบริเวณหน้าบ้านพักและหลังบ้านพักของกำลังพล เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาและโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ณ บริเวณบ้านพักกำลังพล ร.17

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 3 พ.ย.60 พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ กำลังพล ร.17 พัฒนาโรงเลี้ยง ร.17 และปลูกพืชผักสวนครัวบริเวณรอบโรงเลี้ยงตามโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ณ โรงเลี้ยง ร.17

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 03 พ.ย.60 เวลา 08.15 น. กำลังพลนายสิบใหม่ของหน่วย ร.17 จำนวน 3 นาย ได้แนะนำตัวต่อกำลังพล ร.17 ณ หน้า บก.ร.17

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 2 พ.ย.60 พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17 นำกำลังพลนายทหาร นายสิบ และพลทหาร พัฒนาโรงเลี้ยง ร.17 และปลูกพืชผักสวนครัวบริเวณรอบโรงเลี้ยงตามโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ณ โรงเลี้ยง ร.17

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 2 พ.ย.60 เวลา 10.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.ต.เสาร์ จันทร์ซางเพ็ญ ฝอ.1 ร.17 พร้อมด้วยคณะนายทหาร นายสิบ ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี พล.ร.7 ณ วัดทุ่งหมื่นน้อย ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โดยมี พ.อ.บรรณวัฒน์ พรหมจรรย์ รอง ผบ.พล.ร.7 เป็นประธานฯ

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 1 พ.ย.60 พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17 นำกำลังพลนายทหาร นายสิบ และพลทหาร พัฒนาโรงเลี้ยง ร.17 และปลูกพืชผักสวนครัวบริเวณรอบโรงเลี้ยงตามโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ณ โรงเลี้ยง ร.17

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 1 พ.ย.60 เวลา 13.30 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17 ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำเกี่ยวกับกรรมวิธีการรับตัวทหารใหม่ รุ่นปี 2560 ผลัดที่ 2 ของหน่วยฝึกทหารใหม่ ร.17 ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.17

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 1 พ.ย.60 เวลา 07.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.17 ดำเนินการรับทหารใหม่ รุ่นปี 2560 ผลัดที่ 2 ณ โรงยิม มทบ.34 และมาดำเนินงานด้านธุรการทหารใหม่ ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.17 โดยมียอดทหารใหม่ ร.17 จำนวน 70 นาย มารายงานตัว 69 นาย ไม่มารายงานตัว 1 นาย เนื่องจากต้องโทษที่เรือนจำกลาง จ.พะเยา และหมวดซ่อมบํารุง ส่วนหน้า ที่ 2 ฝากฝึก จำนวน 1 นาย รวมยอดทหารใหม่ ทั้งสิ้น 70 นาย

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 01 พ.ย.60 เวลา 10.00น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17 เป็นประธานในพิธีทำบุญศาลาพระของหน่วย มว.ซบร.สน.2 กอง สพบ.พล.ร.4 ณ มว.ซบร.สน.2 กอง สพบ.พล.ร.4

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 31 ต.ค.60 พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17 นำกำลังพลนายทหาร นายสิบ และพลทหาร พัฒนาโรงเลี้ยง ร.17 และปลูกพืชผักสวนครัวบริเวณรอบโรงเลี้ยงตามโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ณ โรงเลี้ยง ร.17

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 31 ต.ค.60 เวลา 10.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17 พร้อมด้วยคณะนายทหาร นายสิบ และพลทหาร ร่วมพิธีอำลาธงชัยเฉลิมพลและชีวิตทหารกองประจำการ ผลัดที่ 2/58 ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช ณ สนามกีฬา ร.17 (หน้า ร้อย.ค.หนัก ร.17) โดยมี พ.อ.สมชาย ทาวงศ์มา รอง ผบ.มทบ.34 เป็นประธานฯ

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 31 ต.ค.60 เวลา 08.30 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยคณะนายทหาร นายสิบ และพลทหาร มอบสมุดประจำตัวทหารกองหนุนและของที่ระลึกให้กับกำลังพลพลทหารกองประจำการ รุ่นปี 2558 ผลัดที่ 2 ที่จะปลดประจำการ จำนวน 57 นาย ณ ห้องสอนอบรมของหน่วย

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 30 ต.ค.60 เวลา 1000 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17 พร้อมด้วยคณะนายทหาร นายสิบ และพลหทาร ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีค่ายขุนเจืองธรรมิกราช ณ วัดป่าแดด ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา โดยมี พ.อ.มงคล ปาคำมา เสธฯ มทบ.34 เป็นประธานฯ

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 30 ต.ค.60 เวลา 1300 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 พร้อมด้วยคณะนายทหาร นายสิบ และพลทหาร พัฒนาโรงเลี้ยง ร.17 และปลูกพืชผักสวนครัวบริเวณรอบโรงเลี้ยงตามโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ณ โรงเลี้ยง ร.17

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 24 ต.ค.60 เวลา 0900 น. จ.ส.อ.ชนะพล วงศ์ไชยยา จนท.งานสงเคราะห์ ผศ.ชร. และคณะ ได้มาให้การอบรมเรื่องสิทธิทหารผ่านศึกและครอบครัว ให้กับกำลังพลทหารผลัดปลด ของหน่วย ร.17 จำนวน 57 นาย ณ ห้อง MM ร้อย บก.ร.17

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 30 ต.ค.60 เวลา 08.20 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยคณะนายทหาร นายสิบ และพลทหาร มอบเงินสวัสดิการให้กับครอบครัวของกำลังพลที่ภรรยาคลอดบุตร เพื่อเป็นการลดรายจ่ายของกำลังพล ณ หน้า บก.ร.17

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 291900 ต.ค.60 พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.ต.เสาร์ จันทร์ซางเพ็ญ ฝอ.1 ร.17 นำกำลังพลนายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน และพลทหาร ร่วมพิธีสมโภชน์กฐินค่ายขุนเจืองธรรมิกราช ณ วัดป่าแดด ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จว.พะเยา โดยมี พ.อ.พีรรัตน์ ปฐมจินดา หน.กยก.มทบ.34 เป็นประธานพิธี

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 27 ต.ค.60 เวลา 13.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.ต.ศิริพล ไชยมงคล รองเสธฯ / น.ฝยก.ร.17 พร้อมด้วยคณะกรรมการ ตรวจสอบการฝึกครูทหารใหม่ รุ่นปี 2560 ผลัดที่ 2 ของหน่วยฝึกทหารใหม่ ร.17 ณ สนามหน้าหน่วยฝึกทหารใหม่ ร.17

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 26 ต.ค.60 เวลา 07.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17 พร้อมด้วยคณะนายทหาร นายสิบ พลทหาร ร่วมกับหน่วยงานราชการและประชาชนในพื้นที่ อ.ดอกคำใต้ ร่วมพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ และพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมกับส่วนกลาง ณ เมรุมาศจำลอง ที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ จ.พะเยา โดยมี นายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ นายอำเภอดอกคำใต้ เป็นประธานฯ

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 26 ต.ค.60 เวลา 13.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.ต.เสาร์ จันทร์ซางเพ็ญ ฝอ.1 ร.17 พร้อมด้วยคณะนายทหาร นายสิบ พลทหาร และ ครอบครัว ร่วมกับหน่วยงานราชการและประชาชน ร่วมพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ และบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระเพลิง พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมกับส่วนกลาง ณ เมรุมาศจำลอง จังหวัดพะเยา สนามอเนกประสงค์เทศบาลเมืองพะเยา โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผวจ.พะเยา เป็นประธานในพิธี ฯ

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อ 24 ต.ค.60 เวลา 13.30น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 ได้มอบหมายให้ พ.ต.ศิริพล ไชยมงคล รองเสธฯ ร.17 ร่วมพิธีมอบระเบียนผลการเรียนให้กับทหารกองประจำการที่สำเร็จการศึกษา นอกโรงเรียนในหน่วยทหาร ณ ศาสนสถาน มทบ.34 โดยมี พ.อ.สมชาย ทาวงศ์มา รอง ผบ.มทบ.34 เป็นประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 23 ต.ค.60 เวลา 17.00น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ ร.ท.สมชาติ วงศ์ใหญ่ พร้อมด้วยกำลังพลนายสิบ และพลทหาร ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การรักความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน ณ ลานข่วงวัฒนธรรม อ.เมือง จ.พะเยา โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผวจ.พะเยา เป็นประธานในพิธี ฯ

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 23 ต.ค.60 เวลา 07.10 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.ต.ศิริพล ไชยมงคล ปฏิบัติหน้าที่ รองเสธฯ ร.17 พร้อมด้วยคณะนายทหาร นายสิบ ร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ณ บริเวณหน้าศาลากลาง จ.พะเยา โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผวจ.พะเยา เป็นประธานพิธี

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 21ต.ค.60 เวลา 07.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.ต.เสาร์ จันทร์ซางเพ็ญ ฝอ.1 ร.17 พร้อมด้วยคณะนายทหาร นายสิบ ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ บริเวณหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ภายในบริเวณศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด จ.พะเยา โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผวจ.พะเยา เป็นประธานฯ

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 20 ต.ค.60 เวลา 08.00น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17 พร้อมด้วยคณะนายทหาร นายสิบ ให้การต้อนรับ พล.ต.ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ ผบ.พล.ร.7 และคณะฯ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วย ร.17 โดยได้ทำการตรวจเยี่ยมโรงเลี้ยง / โรงประกอบอาหาร ณ โรงเลี้ยง ร.17 และได้ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียง ร.17

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 181600 ต.ค.60 พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 ได้จัดกำลังพลพลทหารผลัดปลดประจำการ เข้ารับฟังการประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน จากบริษัท เอส ดับบลิว เซทเทิลดาวน์ จำกัด ที่ประชาสัมพันธ์รับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อประจำหน่วยงานที่กรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล ณ ห้องสอนอบรมของหน่วย

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 180830 ต.ค.60 พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 ได้จัดกำลังพลพลทหารผลัดปลดประจำการเข้ารับสอบใบอนุญาติขับขี่ขับรถยนต์และรถจักยานยนต์ โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานขนส่ง จ.พะเยา ในการจัดการอบรมและสอบใบอนุญาตขับขี่ เพื่อให้กำลังพลที่จะปลดประจำการได้นำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในชีวิตประจำวัน และมีใบอนุญาตขับขี่ถูกต้องตามกฏหมาย ณ สำนักงานขนส่ง จ.พะเยา

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 171600 ต.ค.60 พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยคณะนายทหาร เปิดพิธีเปิดการฝึกครูทหารใหม่ รุ่นปี 2560 ผลัดที่ 2 ของหน่วยฝึกทหารใหม่ ร.17 ณ สนามหน้าหน่วยฝึกทหารใหม่ ร.17

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 171300 ต.ค.60 พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 พร้อมด้วยคณะนายทหาร นายสิบ และพลทหาร พัฒนาโรงเลี้ยง ร.17 และปลูกพืชผักสวนครัวบริเวณรอบโรงเลี้ยงตามโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ณ โรงเลี้ยง ร.17

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 170900 ต.ค.60 พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 ได้จัดชุดครูฝึก ค.120 มม. เพื่อสาธิตและให้ความรู้กับนักศึกษาวิชาทหาร หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.37 ณ สนามกีฬา ร.17 ( หน้า ร้อย.ค.หนัก ร.17 )

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 13 ต.ค. 60 เวลา 16.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17 พร้อมด้วยคณะนายทหาร นายสิบ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ วัดศรีโคมคำ อ.เมือง จ.พะเยา โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผวจ.พะเยา เป็นประธานฯ

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 130900 ต.ค.60 พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 ได้จัดกำลังพล ร.17 ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาพื้นที่สาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ ลานอเนกประสงค์ หลังเทศบาลเมืองพะเยา อ.เมือง จว.พะเยา

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 13 ต.ค.60 เวลา 07.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17 พร้อมด้วยคณะนายทหาร ฝ่ายอำนวยการ กำลังพล และครอบครัว ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ ศาสนสถาน มทบ.34 โดยมี พล.ต.สายัณห์ เมืองศรี ผบ.มทบ.34 เป็นประธานฯ

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 60 เวลา 10.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17 เดินทางไปมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้กับนายจันทร์ วงค์หาญ,นางบัวเขียว วงค์หาญ บ้านเลขที่ 94 ม.7 ต.สว่างอารมณ์ อ.ดอกคำใต้ ซึ่งถูกไฟไหม้ได้รับความเสียหาย การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 60 เวลา 14.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17 จัดกำลังพล 1 กองร้อยสาธารณะภัย ร่วมกับ มทบ.34 และหน่วยงานส่วนราชการใน พื้นที่ จ.พะเยา ฝึกซ้อมแผนป้องกันปัญหาอุทกภัย,วาตภัยและดินถล่ม ณ สนามกีฬาหน้าร้อย.ค.หนักฯ ร.17 โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานฯ

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 110900 ต.ค.60 พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ คณะนายทหาร ฝ่ายอำนวยการ และกำลังพลนายสิบที่เกี่ยวข้องกับการตรวจกิจการทั่วไป ประจำปี 2561 ร่วมอบรมตามสถานีของหัวข้อการรับตรวจกิจการทั่วไป ประจำปี 2561 จำนวน 6 เรื่อง และ หน่วย ร.17 ให้การต้อนรับกรรมการสถานีอบรมในเรื่อง ยานพาหนะในและนอกอัตรา ณ ห้องสอนอบรมของหน่วย โดยมี พ.อ.รัษฎา พลอยโสภณ หัวหน้าชุดตรวจ เป็นผู้บรรยายฯ

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 60 เวลา 09.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 , คุณอิสรีย์ บุญญะ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.ร.17 ร่วมพิธีวันสถาปนา ร.17 พัน.3 ครบรอบปีที่ 69 ณ ร.17 พัน.3 ค่ายเม็งรายมหาราช อ.เมือง จ.เชียงราย โดยมี พล.อ.ทนงศักดิ์ อภิรักษ์โยธิน เป็นประธานฯ

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 60 เวลา 17.15 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 พร้อมด้วยคณะนายทหาร ให้การต้อนรับ พล.ต.ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ ผบ.พล.ร.7 และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วย ร.17 ณ บก.ร.17

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 60 เวลา 15.30 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 ได้มอบกล้าต้นกล้วย พันธ์คาเวนดิช (Banana growing guide cavendish bananas.) จำนวน 300 ต้น ให้กับกองร้อยหน่วยขึ้นตรง เพื่อนำไปปลูกในพื้นที่ของหน่วยตามโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ณ หน้า บก.ร.17

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 10 ต.ค.60 เวลา 09.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ คณะนายทหาร ฝ่ายอำนวยการ และกำลังพลนายสิบที่เกี่ยวข้องกับการตรวจกิจการทั่วไป ประจำปี 2561 ร่วมอบรมตามสถานีของหัวข้อการรับตรวจกิจการทั่วไป ประจำปี 2561 จำนวน 6 เรื่อง และ หน่วย ร.17 ให้การต้อนรับกรรมการสถานีอบรมในเรื่อง ยานพาหนะในและนอกอัตรา ณ ห้องสอนอบรมของหน่วย โดยมี พ.อ.รัษฎา พลอยโสภณ หัวหน้าชุดตรวจ เป็นผู้บรรยายฯ

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 10 ต.ค.60 เวลา 08.30 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ คณะนายทหาร ฝ่ายอำนวยการ และกำลังพลนายสิบที่เกี่ยวข้องกับการตรวจกิจการทั่วไป ประจำปี 2561 เข้าร่วมพิธีเปิดการตรวจแนะนำและสาธิตการตรวจ ประจำปี 2561 พร้อมกับรับฟังคำชี้แจงการปฏิบัติจากหัวหน้าชุดตรวจ ณ แหล่งสมาคมนายทหารค่ายขุนเจืองธรรมิกราช โดยมี พ.อ.สมชาย ทาวงศ์มา รอง ผบ.มทบ.34 เป็นประธานฯพิธี

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 29 ก.ย.60 เวลา 13.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 เป็นประธานในการประชุมประจำปี 2560 ของ นขต.ร.17 พร้อมกับได้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วย นขต.ร.17 ในการปฏิบัติงานประจำปี 2560 ดีเยี่ยม , การปฏิบัติงานตามแผนงานป้องกัน ปราบปรามยาเสพติด ดีเยี่ยม และ การปฏิบัติงาน รักษาความสงบเรียบร้อย ดีเยี่ยม ณ ห้องสอนอบรมของหน่วย

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 29 ก.ย.60 เวลา 11.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 พร้อมด้วย รอง.ผบ.ร.17 และนายทหารฝ่ายอำนวยการ ร่วมแสดงความยีนดี และมอบของที่ระลึกให้กับ พ.อ.วีรศักดิ์ พูลเกตุ รอง ผบ.มทบ.34 ในโอกาสที่ได้รับ พระกรุณาโปรดเกล้า เลื่อนยศเป็นนายพล ณ หน้า บก.กรม ร.17

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 29 ก.ย.60 เวลา 10.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 , คุณอิสรีย์ บุญญะ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.ร.17 พร้อมด้วยคณะนายทหาร และคณะแม่บ้าน ร.17 ปลูกดอกดาวเรือง เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และให้ออกดอกบานสะพรั้งทั่วหน่วย ร.17 ในห้วงพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ หน้าโรงน้ำดื่มสวัสดิการ ร.17

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 29 ก.ย.60 เวลา 09.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 ได้อบรมเสนาสนเทศ ประจำเดือน ก.ย.60 ให้กับกำลังพลและครอบครัว ของหน่วย ร.17 ณ ห้องสอนอบรมของหน่วย

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 29 ก.ย.60 เวลา 08.20 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยคณะนายทหาร นายสิบ ประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 9 นาย ณ บก.ร.17

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 60 เวลา 18.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 , คุณอิสรีย์ บุญญะ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.ร.17 ร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผวจ.พะเยา พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการที่ครบกำหนดเกษียณอายุราชการและย้ายไปรับตำแหน่งจังหวัดอื่น ประจำปี 2560 รวมทั้งแสดงความยินดีกับ นายประจญ ปรัชญ์สกุล รอง ผวจ.พะเยา ที่ได้รับตำแหน่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผวจ.พะเยา ณ ห้องพุดตาน โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 28 ก.ย.60 เวลา 13.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 พร้อมด้วยกำลังพลนายทหาร นายสิบ และคณะแม่บ้าน ทบ.ร.17 มอบดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) ให้แก่จ.พะเยา จำนวน 999 ดอก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงความอาลัยในงานพระราชพิธีถวายยพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผวจ.พะเยา เป็นผู้แทนรับมอบ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 28 ก.ย.60 เวลา 11.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.ต.ศิริพล ไชยมงคล พร้อมด้วยฝ่ายอำนวยการ เป็นผู้แทนนำพวงหลีดเคารพศพ จ.ส.อ.องอาจ องคสิงห สังกัด มทบ.34 ณ วัดป่าแดงบุญนาค อ.เมือง จ.พะเยา

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 28 ก.ย.60 เวลา 08.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17 เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยคณะนายทหาร นายสิบ และพลทหาร จัดพิธีเชิญธงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยครบ 100 ปี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ รัชกาลที่ 6 ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ในปี 2460 เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย ทั้งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ณ บก.ร.17

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 26 ก.ย.60 เวลา 14.30 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 ได้มอบหมายให้ พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17 พร้อมนายทหาร ร่วมพิธีสวนสนามอำลาชีวิตรับราชการของ นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานฯ ณ กองกำกับตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 60 เวลา 03.30 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 , คุณอิสรีย์ บุญญะ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.ร.17 พร้อมด้วยกำลังพลและครอบครัว ร.17 ร่วมถวายความอาลัยและสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 23 ก.ย.60 เวลา 13.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17 เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะนายทหาร นายสิบ และพลทหาร ร่วมงานฌาปนกิจศพ นายชวลิต ศรีนุรักษ์ อายุ 56 ปี บิดาของ ส.อ.ยศพล ศรีนุรักษ์ ณ สุสานบ้านหลวง ต.บ้านหลวง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 22 ก.ย.60 เวลา 20.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17 เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยคณะนายทหาร นายสิบ วางหรีดเคารพศพ และร่วมพิธีสวดอภิธรรมศพ นายชวลิต ศรีนุรักษ์ อายุ 56 ปี บิดาของ ส.อ.ยศพล ศรีนุรักษ์ ณ บ้านหลวง ต.บ้านหลวง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 21 ก.ย.60 พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 ร่วมพิธีอำลาชีวิตรับราชการทหารประจำการ (ต่ำกว่าชั้นนายพล) ที่เกษียณอายุราชการ และเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ประจำปี 2560 ณ ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง โดยมี พล.ต.สุภโชค ธวัชพีระชัย รอง มทภ.3 เป็นประธานฯ

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 21 ก.ย.60 เวลา 08.45 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 เป็นประธานพิธีฯ รับการรายงานตัวออกจากหน่วยของนายทหารสัญญาบัตร จำนวน 2 นาย คือ พ.ต.ธีรวัฒน์ พรหมสุริย์ ฝอ.3 ร.17 พัน.2 และ พ.ต.เพทาย สมฤทธิ์ ฝอ.3 ร.17 พัน.4 ที่จะเข้ารับการศึกษาหลักสูตรหลักประจำ รร.สธ.ทบ.รุ่นที่ 96 ณ บก.ร.17 พัน.2 ณ ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 20 ก.ย.60 เวลา 10.30 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17 ตรวจเยี่ยมการฝึกเป็นหน่วย ระดับ หมู่ ตอน หมวด ประจำปี 60 ของหน่วย ร.17 พัน.3 ณ กอ.ฝึก ร.17 พัน. 3 เขื่อนห้วยอ้อ ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 20 กย.60 เวลา 08.30 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 และ พ.ท. พณิชพล ไร่นากิจ รับโล่ห์และใบประกาศเกียรติคุณ จาก เสธฯ ทบ. ในโอกาสที่หน่วยได้ส่งสิ่งประดิษฐ์ ระบบติดตามสถานการณ์ข้าร่วมประกวดในงานวันภูมิปัญญานักรบไทย ได้รับรางวัลชมเชยจากกองทัพบก

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 19 ก.ย.60 เวลา 09.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 , คุณอิสรีย์ บุญญะ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.ร.17 พร้อมด้วยกำลังพล และคณะแม่บ้าน ร.17 ทำดอกไม้จันทร์ (ดารารัตน์) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในการนำไปถวายเนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ณ มุมกาแฟ บก.ร.17

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 08 ก.ย. 60 เวลา 09.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17/ผบ.ร้อย.รส.ที่ 2(ร.17) กกล.รส.จว.พะเยา ร่วมพิธีมอบบ้านให้กับ นาง ชลภัทร์ ขุนหอม ราษฏร บ.ทุ่งกาไชย ม.5 ต.คือเวียง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ซึ่งเป็นผู้ด้อยโอกาศและผู้ยากไร้ พร้อมกับมอบเงินจำนวนหนึ่งไว้ใช้เป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัว โดยมี พล.ต.สาธิต ศรีสุวรรณ ผบ.มทบ.34 เป็นประธานฯ

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 06 ก.ย.60 เวลา 14.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 พร้อมด้วยคณะนายทหาร ให้การต้อนรับ พล.ต.ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ ผบ.พล.ร.7 และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วย ร.17 ณ บก.ร.17 ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช อ.เมือง จ.พะเยา

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 06 ก.ย.60 เวลา 10.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 ให้การต้อนรับ พล.ต.ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ ผบ.พล.ร.7 และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมการเตรียมการของกองทหารเกียรติยศ ร.17 พัน 4 ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของ กองทัพบก ทีมที่ 2 เพื่อเข้าทำการแข่งขันกองทหารเกียรติยศระดับ กองทัพไทย ณ ร.17 พัน.4 ค่ายขุนจอมธรรม อ.เชียงคำ จ.พะเยา

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 05 ก.ย.60 เวลา 10.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17 เป็นผู้แทนวางพวงมาลาพิธีสดุดีวีรกรรมผู้เสียสละ ณ ลานผู้กล้า อนุสาวรีย์ผู้เสียสละ ค่ายเม็งรายมหาราช อ.เมือง จ.เชียงราย

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 02 ก.ย.60 10.09 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 , คุณอิสรีย์ บุญญะ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.ร.17 พร้อมด้วยอดีตผู้บังคับบัญญา กำลังพล แม่บ้าน ร.17 , พัน.นขต.ร.17 และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนา ร.17 ครบรอบปีที่ 36 เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับอดีตผู้บังคับบัญชาและกำลังพลที่เสียชีวิต ณ บก.ร.17 ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช อ.เมือง จ.พะเยา โดยมี พล.อ.ทนงศักดิ์ อภิรักษ์โยธิน เป็นประธานฯ

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 02 ก.ย.60 เวลา 11.30 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 , คุณอิสรีย์ บุญญะ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.ร.17 พร้อมด้วยอดีตผู้บังคับบัญญา กำลังพล แม่บ้าน ร.17 , พัน.นขต.ร.17 และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีเปิดห้องออกกำลังกาย ร.17 ณ ห้องออกกำลังกาย ร.17 ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช อ.เมือง จ.พะเยา โดยมี พล.ท.วรรณะ รอนราญ เป็นประธานฯ

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 02 ก.ย.60 เวลา 11.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 , คุณอิสรีย์ บุญญะ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.ร.17 พร้อมด้วยอดีตผู้บังคับบัญญา กำลังพล แม่บ้าน ร.17 , พัน.นขต.ร.17 และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีเปิดโรงน้ำดื่มสวัสดิการ ร.17 ณ โรงน้ำดื่มสวัสดิการ ร.17 ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช อ.เมือง จ.พะเยา โดยมี พล.ท.วรรณะ รอนราญ เป็นประธานฯ

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 02 ก.ย.60 เวลา 07.30 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 , คุณอิสรีย์ บุญญะ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.ร.17 พร้อมด้วยคณะนายทหาร คณะแม่บ้าน ร.17 และคณะนายทหาร คณะแม่บ้าน พัน.นขต.ร.17 ร่วมพิธีบวงสรวงถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์พ่อขุนเจืองธรรมิกราช ศาลพ่อขุนงำเมือง และพระไพรีพินาศ พร้อมกับปลูกต้นไม้(ต้นมหาพรหมราชินี) เนื่องในวันสถาปนา ร.17 ครบรอบปีที่ 36 ณ บก.ร.17 ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช อ.เมือง จ.พะเยา

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 31 ส.ค.60 เวลา 17.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 , คุณอิสรีย์ บุญญะ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.ร.17 พร้อมด้วยคณะนายทหาร นายสิบ และคณะแม่บ้าน ร.17 มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของกำลังพล ร.17 เนื่องในวันสถาปนา ร.17 ครบรอบปีที่ 36 วันที่ 2 ก.ย.60 ณ ห้องสอนอบรมของหน่วย

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 31 ส.ค.60 เวลา 09.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 , คุณอิสรีย์ บุญญะ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.ร.17 พร้อมด้วยคณะนายทหาร นายสิบ พลทหาร และคณะแม่บ้าน ร.17 จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันสถาปนา ร.17 ครบรอบปีที่ 36 วันที่ 2 ก.ย.60 ณ ห้องสอนอบรมของหน่วย โดยมีเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาด จ.พะเยา และ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพะเยา มาให้บริการรับบริจาคโลหิต ยอดกำลังพลบริจาคโลหิต จำนวน 32 นาย บริจาคอวัยวะ ดวงตา ไต และร่างกาย จำนวน 13 นาย

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 31 ส.ค.60 เวลา 08.10 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยคณะนายทหาร นายสิบ และพลทหาร มอบเสื้อให้กับกำลังพลของหน่วย ร.17 เพื่อใช้สวมใส่ร่วมกิจกรรมที่สำคัญของหน่วย ณ บก.ร.17

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 60 เวลา 15.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 ตรวจเยี่ยมการเตรียมการของกองทหารเกียรติยศ ร.17 พัน 4 ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของ กองทัพบก ทีมที่ 2 เพื่อเข้าทำการแข่งขันกองทหารเกียรติยศ ระดับ กองทัพไทย ณ ร.17 พัน.4 ค่ายขุนจอมธรรม อ.เชียงคำ จ.พะเยา

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 27 ส.ค.60 เวลา 12.30 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 , คุณอิสรีย์ บุญญะ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.ร.17 พร้อมด้วยคณะนายทหาร นายสิบ และพลทหาร ร่วมพิธีฌาปณกิจศพ พ่อสุขแก้ว อุปนันท์ บิดา พ.ต.อินสอน อุปนันท์ น.กง.ร.17 ณ สุสานบ้านหัวดง ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 60 เวลา 20.00 น. กรมทหารราบที่ 17 โดย พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 พร้อมด้วยกำลังพล นายทหาร นายสิบ เป็นเจ้าภาพ สวดพระอภิธรรมศพ พ่อสุขแก้ว อุปนันท์ บิดา พ.ต.อินสอน อุปนันท์ น.กง.ร.17 ณ บ้านเลขที่ 70/1 บ้านหัวดง หมู่ 3 ต.อินทขิล อ.แม่แตง จว.เชียงใหม่ โดยมี พ.อ.บรรณวัฒน์ พรหมจรรย์ เป็นประธานในพิธีฯ

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 21 ส.ค.60 เวลา 08.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 , คุณอิสรีย์ บุญญะ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.ร.17 พร้อมด้วยคณะนายทหาร ร่วมพิธีวันสถาปนา ร.17 พัน.2 ครบรอบปีที่ 115 ณ ร.17 พัน.2 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง โดยมี พล.ต.ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ ผบ.พล.ร.7 เป็นประธานฯ

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 60 เวลา 08.10 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยคณะนายทหาร นายสิบ และพลทหาร มอบใบประกาศเกรียรติคุณและของรางวัล ให้กับกำลังพลที่มีผลการทดสอบการยิงปืนประจำปี 2560 ยอดเยี่ยม ลำดับที่ 1-3 ณ บก.ร.17

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 60 เวลา 10.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร. 17 มอบหมายให้ พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17 พร้อมด้วยคณะนายทหาร ร่วมพิธีงานวันสถาปนา มทบ.34 ครบรอบ 27 ปี ณ บก.มทบ.34 อ.เมือง จ.พะเยา

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 12 ส.ค.60 เวลา 17.30 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17 พร้อมด้วยกำลังพล นายทหาร นายสิบ ร่วมกับ ส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ จ.พะเยา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มเงิน-พุ่มทอง) และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 ส.ค.59 ณ ศาลาประชาคม อ.เมือง จ.พะเยา โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผวจ.พะเยา เป็นประธานฯ

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 12 ส.ค.60 เวลา 10.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 , คุณอิสรีย์ บุญญะ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.ร.17 พร้อมด้วยคณะนายทหาร นายสิบ พลทหาร และคณะแม่บ้าน ร.17 จัดกิจกรรมปลูกข้าววันแม่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ณ แปลงนาสาธิต ศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียง ร.17

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 12 ส.ค.60 เวลา 09.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 , คุณอิสรีย์ บุญญะ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.ร.17 พร้อมด้วยคณะนายทหาร ร่วมพิธีถวายราชสักการะ ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ณ ศาลาประชาคม อ.เมือง จ.พะเยา โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผวจ.พะเยา เป็นประธานฯ

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 12 ส.ค.60 เวลา 06.30 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 , คุณอิสรีย์ บุญญะ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.ร.17 พร้อมด้วยคณะนายทหาร และคณะแม่บ้าน ร.17 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ณ วัดศรีโคมคำ อ.เมือง จ.พะเยา โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผวจ.พะเยา เป็นประธานฯ

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 11 ส.ค.60 เวลา 13.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยคณะนายทหาร นายสิบ ประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 5 นาย และรับการรายงานตัวออกหน่วยของกำลังพลนายทหารสัญญาบัตร จำนวน 1 นาย ณ พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช บก.ร.17

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 11 ส.ค.60 เวลา 11.40 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยคณะนายทหาร นายสิบ และพลทหาร เปิดศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน ศูนย์ USO NET ร.17 ที่ได้รับมอบจากสำนักงาน กสทช. ณ ศูนย์ USO NET ร.17 (หน้าร้อย บก.ร.17)

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 11 ส.ค.60 เวลา 10.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 ได้อบรมเสนาสนเทศ ประจำเดือน ส.ค. 60 ให้กับกำลังพล นายทหาร นายสิบ และพลทหาร ของหน่วย ร.17 ณ ห้องสอนอบรมของหน่วย

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 11 ส.ค.60 เวลา 09.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17 พร้อมด้วยคณะนายทหาร ร่วมพิธีถวายราชสักการะ ถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ณ แหล่งสมาคมค่ายขุนเจืองธรรมิกราช โดยมี พ.อ.วีรศักดิ์ พูลเกตุ รอง ผบ.มทบ.34 เป็นประธานฯ

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 11 ส.ค.60 เวลา 07.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17 พร้อมด้วยคณะนายทหาร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และตักบาตรพระสงฆ์ 86 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ณ ศาสนสถาน มทบ.34 โดยมี พ.อ.วีรศักดิ์ พูลเกตุ รอง ผบ.มทบ.34 เป็นประธานฯ

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 11 ส.ค.60 เวลา 07.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 ตรวจเยี่ยมการฝึกเป็นหน่วย หมู่ ตอน หมวด ประจำปี 2560 ของหน่วย ร.17 ณ อ่างเก็บน้ำห้วยบง ต.แม่ปืม อ.เมือง จ.พะเยา

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 60 เวลา 09.30 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17 เดินทางตรวจเยี่ยมการฝึกเป็นหน่วย หมู่ ตอน หมวด ปี 60 และควบคุมการยิงด้วยกระสุนจริง ของ บก.ร.17, ร้อย.นขต.ฯ และ มว.ตถ.ฯ บริเวณ อ่างเก็บน้ำห้วยบง ต.แม่ปืม อ.เมือง จว.พะเยา

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 08 ส.ค. 60 เวลา 14.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17 เป็นประธานในพิธี การตรวจสภาพความพร้อมรบ การฝึกและตรวจสอบเป็น หมู่ ตอน หมวด ณ สนามกีฬา ร.17 (หน้า ร้อย ค.หนัก)

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 5 ส.ค.60 เวลา 10.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 , คุณอิสรีย์ บุญญะ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.ร.17 ร่วมพิธีถวายราชดุดีและบำเพ็ญกุศลน้อมถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครบรอบปีที่ 130 โดยมี พล.ต.ชวลิต ภาษยะวรรณ์ เป็นประธานฯ ณ วัดศรีโคมคำ อ.เมือง จ.พะเยา

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 28 ก.ค.60 เวลา 09.00 น.พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17 พร้อมด้วยกำลังพล นายทหาร นายสิบ และพลทหาร จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 65 พรรษา ณ มุมกาแฟ บก.ร.17 โดยมี นางศรีจันทร์ เฉลิมเกียรติ นายกเหล่ากาชาด จ.พะเยา พร้อมกับ จนท.เหล่ากาชาด จ.พะเยา และ จนท.รพ.พะเยา มาให้บริการรับบริจาคโลหิต โดยมียอดกำลังพลบริจาคโลหิต จำนวน 24 นาย บริจาคอวัยวะ ดวงตา ไต และร่างกาย จำนวน 12 นาย

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 28 ก.ค.60 เวลา 09.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17 พร้อมด้วยคณะนายทหาร ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ณ ศาลาประชาคม อ.เมือง จ.พะเยา โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผวจ.พะเยา เป็นประธานฯ

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 28 ก.ค.60 เวลา 07.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17 พร้อมด้วยคณะนายทหาร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมกับถวายพระพรชัยมงคลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ณ วัดศรีโคมคำ อ.เมือง จ.พะเยา โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผวจ.พะเยา เป็นประธานฯ

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 60 เวลา 07.00 น. กำลังพล นายทหาร นายสิบ ร้อย.นขต.ร.17 จำนวน 83 นาย เข้ารับการทดสอบร่างกายประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 ณ หน้า บก.ร.17 โดยมี พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17 เป็นประธานการทดสอบ

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 18 ก.ค.60 เวลา 13.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 ได้มอบหมายให้ พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17 / ผบ.ร้อย.รส.ที่ 2(ร.17) ได้มอบหมายให้ ร้อย.รส.ที่ 2 (ร.17) อ.ดอกคำใต้ กกล.รส.จว.พ.ย. นำกำลังพลจาก ร.17 จำนวน 1 มว.บภ. (นายสิบใหม่ จำนวน 15 นาย และ พลทหาร จำนวน 15 นาย) เข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.ดอกคำใต้ ด้วยการบรรจุทรายใส่กระสอบเพื่อให้ผู้ประสบอุทกภัยนำไปกั้นไม่ให้น้ำไหลเข้ามาในบ้านเรือนของตน และช่วยเคลื่อนย้ายสิ่งของอุปกรณ์การเรียนขึ้นสู่ที่สูงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย ณ เขตเทศบาลเมืองดอกคำใต้

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 18 ก.ค.60 เวลา 11.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17/ผบ.ร้อย.รส.ที่ 2(ร.17) มอบหมายให้ ร้อย.รส.ที่ 2 (ร.17) อ.ดอกคำใต้ กกล.รส.จว.พ.ย. ร่วมให้การต้อนรับ นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และ พ.อ.วีระศักดิ์ พูลเกตุ รอง ผบ.กกล.รส.จว.พ.ย. ในโอกาศเดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย และ จนท.ที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ อ.ดอกคำใต้ ณ โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง ม.6 ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 18 ก.ค.60 เวลา 08.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17/ผบ.ร้อย.รส.ที่ 2(ร.17) มอบหมายให้ ร้อย.รส.ที่ 2 (ร.17) อ.ดอกคำใต้ กกล.รส.จว.พ.ย. นำกำลังพลจากกรมทหารราบที่17 จำนวน 1 มว.บภ. เข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.ดอกคำใต้ ด้วยการบรรจุทรายใส่กระสอบเพื่อให้ผู้ประสบอุทกภัยนำไปกั้นไม่ให้น้ำไหลเข้ามาในบ้านเรือนของตน และช่วยเคลื่อนย้ายสิ่งของอุปกรณ์การเรียนขึ้นสู่ที่สูงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย จำนวน 2 จุด
1.ในเขตเทศบาลเมืองดอกคำใต้
2.โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง ม.6 ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 17 ก.ค.60 เวลา 08.10 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 ได้อบรมเสนาสนเทศ ประจำเดือน ก.ค.60 ให้กับกำลังพล นายทหาร นายสิบ ของหน่วย ร.17 ณ ห้องสอนอบรมของหน่วย

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 16 ก.ค.60 เวลา 19.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 ได้ดำเนินการเสนาสนเทศให้กับกำลังพล ทหารกองประจำการ บก.และ ร้อย นขต.ร.17 ประจำเดือน ก.ค.60 ณ ห้องเรียนจำลองการปฏิบัติการทางยุทธวิธี ของหน่วย

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 60 เวลา 13.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17 ตรวจเยี่ยมการเตรียมการของกองทหารเกียรติยศ ร.17 พัน 4 ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของ พล.ร.7 เพื่อเข้าทำการแข่งขันกองทหารเกียรติยศ ระดับ ทภ.3 ณ ร.17 พัน.4 ค่ายขุนจอมธรรม อ.เชียงคำ จ.พะเยา

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 14 ก.ค.60 เวลา 11.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17 พบปะหารือการปฏิบัติงานของสมาชิกชมรมทหารกองหนุนของ อ.จุน ณ ห้องประชุมที่ว่าการ อ.จุน จ.พะเยา โดยมี พล.ต.สาธิต ศรีสุวรรณ ผบ.มทบ.34 เป็นประธานฯ

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 14 ก.ค.60 เวลา 09.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17 พบปะหน่วยงาน เพื่อประสานงาน/ติดตามงานที่สำคัญของ อ.จุน ณ ห้องประชุมที่ว่าการ อ.จุน จ.พะเยา โดยมี พล.ต.สาธิต ศรีสุวรรณ ผบ.มทบ.34 เป็นประธานฯ

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 12 ก.ค.60 เวลา 11.30 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17 ร่วมพิธีตรวจสภาพความพร้อมของกองร้อย 3 มิติ และกองร้อยช่วยเหลือประชาชน ร.17 พัน.4 ณ ร.17 พัน.4 ค่ายขุนจอมธรรม อ.เชียงคำ จ.พะเยา โดยมี พ.อ.จิราวัฒน์ จุฬากุล รอง ผบ.พล.ร.7 (1) เป็นประธานฯ

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 12 ก.ค.60 เวลา 10.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17 ให้การต้อนรับ พ.อ.จิราวัฒน์ จุฬากุล รอง ผบ.พล.ร.7 (1) ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมการเตรียมการของกองทหารเกียรติยศ ร.17 พัน 4 ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของ พล.ร.7 เพื่อเข้าทำการแข่งขันกองทหารเกียรติยศ ระดับ ทภ.3 ณ ร.17 พัน.4 ค่ายขุนจอมธรรม อ.เชียงคำ จ.พะเยา

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 08 ก.ค.60 เวลา 19.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.ต.ศิริพล ไชยมงคล ปฏิบัติหน้าที่ รอง เสธฯ ร.17 พร้อมด้วยคณะนายทหาร นาบสิบ พลทหาร และครอบครัว ร่วมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 60 โดยร่วมฟังพระเทศนา ถวายเทียนพรรษา และเวียนเทียน ณ วัดป่าสักคำ ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 8 ก.ค.60 เวลา 07.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17 พร้อมด้วยคณะนายทหาร นายสิบ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 89 รูป เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ บริเวณข่วงวัฒนธรรม (อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง) อ.เมือง จ.พะเยา โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานฯ

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 7 ก.ค.60 เวลา 10.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 พร้อมด้วยคณะนายทหาร นายสิบ และพลทหาร ร่วมพิธีวันพร้อมญาติทหารใหม่ รุ่นปี 2560 ผลัดที่ 1 ของหน่วยทหารในค่ายขุนเจืองธรรมิกราช ณ สนามกีฬา ร.17 (หน้า ร้อย ค.หนัก) โดยมี พล.ต.สาธิต ศรีสุวรรณ ผบ.มทบ.34 เป็นประธานฯ

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 7 ก.ค.60 เวลา 08.30 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 เป็น ประธานในพิธีปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี 2560 โดยมีคณะนายทหาร นายสิบ ปละพลทหารเข้าร่วมพิธี ณ ศาลาพระไพรีพินาศ หน้า บก.ร.17

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 7 ก.ค.60 เวลา 08.10 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 เป็น ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะนายทหาร นายสิบ และพลทหาร มอบใบ ประกาศเกียรติคุณให้กับครูนายสิบดีเด่น, ครูทหารใหม่ดีเด่น, ทหารใหม่ดีเด่น, ทหารใหม่ผู้ที่มีผลการทดสอบร่างกายยอดเยี่ยม (Mr.PT) และทหารใหม่ผู้ที่มีผลการยิงปืนด้วยกระสุนจริงยอดเยี่ยม ณ หน้า บก.ร.17

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 5 ก.ค.60 เวลา 08.30 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันการฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2560 ผลัดที่ 1 (นขต.พล.ร.7 กลุ่มที่ 2 (ร.17)) ของหน่วยฝึกทหารใหม่ ร.17 ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.17 ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช อ.เมือง จ.พะเยา

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 4 ก.ค.60 เวลา 10.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17 มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับ นายภาสกร ผ่องใส อายุ 48 ปี และ นางผ่องศรี ผ่องใส อายุ 68 ปี ซึ่งทั้ง 2 คน พิการไม่สามารถเดินได้ ณ บ้านเลขที่ 11/1 ตรอกซอย ประสาท ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 4 ก.ค.60 เวลา 08.30 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันการฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2560 ผลัดที่ 1 (นขต.พล.ร.7 กลุ่มที่ 2 (ร.17)) ของหน่วยฝึกทหารใหม่ ป.พัน.17 พล.ร.7 ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ป.พัน 17 พล.ร.7 ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช อ.เมือง จ.พะเยา

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 3 ก.ค.60 เวลา 08.30 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันการฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2560 ผลัดที่ 1 (นขต.พล.ร.7 กลุ่มที่ 2 (ร.17)) ของหน่วยฝึกทหารใหม่ ร.17 พัน.4 ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.17 พัน.4 ค่ายขุนจอมธรรม อ.เชียงคำ จ.พะเยา

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 2 ก.ค.60 เวลา 08.30 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันการฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2560 ผลัดที่ 1 (นขต.พล.ร.7 กลุ่มที่ 2 (ร.17)) ของหน่วยฝึกทหารใหม่ ร.17 พัน.3 ณ ลานผู้กล้า หน้าอนุเสาวรีย์ผู้เสียสละ ร.17 พัน.3 ค่ายเม็งรายมหาราช อ.เมือง จ.เชียงราย

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 1 ก.ค.60 เวลา 08.30 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันการฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2560 ผลัดที่ 1 (นขต.พล.ร.7 กลุ่มที่ 2 (ร.17)) ของหน่วยฝึกทหารใหม่ ร.17 พัน.2 ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.17 พัน.2 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี อ.เมือง จ.ลำปาง

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.60 เวลา 09.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17 ร่วมให้การต้อนรับ พ.อ.ชวภณ จุ้ยเจริญ รอง จก.สก.ทบ และคณะฯ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยทหารในพื้นที่ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช อ.เมือง จ.พะเยา ณ บก.มทบ34

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.60 เวลา 15.30 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.ต.ศิริพล ไชยมงคล รอง เสธฯ ร.17 ตรวจเยี่ยมการฝึกเคลื่อนย้ายทางยุทธวิธี และพักแรมในสนามของทหารใหม่ รุ่นปี 2560 ผลัดที่ 1 หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.17 ณ อ่างเก็บน้ำห้วยบง ต.แม่ปืม อ.เมือง จ.พะเยา

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.60 เวลา 13.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17 เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะนายทหาร นายสิบ และ คณะแม่บ้าน ร.17 ร่วมพิธีฌาปณกิจศพ แม่น้อย ปัญญาบุญ แม่ของภรรยา ร.อ.วัชรพงษ์ อาลัย ณ สุสานบ้านดอยฮาง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.60 เวลา 20.00 น. พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17 เป็นประธาน พิธีสวดอภิธรรมศพ แม่น้อย ปัญญาบุณ แม่ของภรรยาของ ร.อ.วัชรพงษ์ อาลัย ที่บ้านดอยฮาง หมู่ 3 ต.ดอยฮาง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โดยมี ก.พ.นายทหาร, นายสิบ และพลทหาร ร่วมพิธีฯ

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.60 เวลา 15.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลนายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น โดยมี รอง ผบ.ร.17, ผบ.ร้อย, ฝ่ายอำนวยการ และนายทหารสัญญาบัตรของหน่วย ร่วมพิธี ณ บก.ร.17 การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.60 เวลา 13.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกองทหารเกียรติยศ ของ พัน.นขต.ร.17 ณ ลานหน้า บก.ร.17 เพื่อคัดเลือกกองทหารเกียรติยศที่ดีที่สุดเป็นตัวแทนกองทหารเกียรติยศของ ร.17 เข้ารับการแข่งขันในระดับกองพล ต่อไป

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.60 เวลา 10.00น. พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17 เข้าพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณของตุลาการศาลทหาร มทบ.34 ประจำปี 2560 ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ แหล่งสมาคมค่ายขุนเจืองธรรมิกราช โดยมี พล.ต.สาธิต ศรีสุวรรณ ผบ.มทบ.34 เป็นประธานฯ

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.60 เวลา 10.30น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 ให้การต้อนรับ พล.ท.อาวุธ เอมวงศ์ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก และคณะฯ ในโอกาสมาตรวจเยี่ยมหน่วยสรรพาวุธ(มว.ซบร.สน.2 กอง สพบ.พล.ร.4) ในพื้นที่ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช ณ ห้องประชุม บก.ร.17

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.60 เวลา 13.00น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในการขอใช้อุทยานแห่งชาติแม่ปืม เป็นพื้นที่ฝึกเอนกประสงค์ของ ทบ. (มทบ.34 และ ร.17 ) ระหว่าง หน่วย ทบ. กับ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ณ ห้องประชุม 1 บก.มทบ.34

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.60 เวลา 13.30น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะนายทหาร ประดับยศให้กับกำลังพลที่ได้รับยศสูงขึ้น โดยมี นายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน 2 นาย และนายทหารชั้นประทวน จำนวน 5 นาย ณ บก.ร.17

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.60 เวลา 10.30 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 ได้จัดกำลังพล จำนวน 2 ชป. ร่วมกับ มทบ.34 และหน่วยงานส่วนราชการใร พื้นที่ จ.พะเยา ฝึกซ้อมแผนป้องกันปัญหาอุทกภัย, วาตภัยและดินถล่ม ณ สนามกีฬา ร.17 โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการ จังหวัดพะเยา เป็นประธาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม>>

เมือวันที่ 06 มิ.ย.60 เวลา 10.30 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17 พบปะหารือการปฏิบัติงานของสมาชิกชมรมทหารกองหนุนของ อ.ดอกคำใต้ โดยมี ส.อ.ชาตรี สิงห์ใจ นายกสมาคมทหารผ่านศึก จ.ว.พะเยา และ ส.ต.อำนวย นิลาพันธ์ ประธานชมรมกองหนุน อ.ดอกคำใต้ ให้การต้อนรับ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 29 พ.ค.60 เวลา 09.00น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง.ผบ.ร.17 เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะนายทหาร ร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและปฎิญาณตนของทหารใหม่ รุ่นปี 2560 ผลัดที่ 1 ณ ห้องสอนอบรมของหน่วย

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 28 พ.ค.60 เวลา 09.00น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17 พบปะพูดคุยกับญาติทหารใหม่ ซึ่งเป็นวันเยี่ยมญาติครั้งที่ 2 ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.17

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 26 พ.ค.60 เวลา 09.00น. พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17/ผบ.ร้อย.รส.ที่ 2(ร.17) กกล.รส.จว.พ.ย. ร่วมกับ ส่วนราชการท้องถิ่นในพื้นที่ ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ เข้าพบปะ/พูดคุยและมอบสิ่งของอุปโภค, บริโภค พร้อมเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ให้แก่ครอบครัว นางจำรัส มูลเมือง อยู่บ้านเลขที่ 112 ม.6 บ.ทุ่งหลวง ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ซึ่งประสบเหตุอัคคีภัยไฟไหม้บ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งหลังเมื่อ เวลา 03.35น. พร้อมกับได้พูดคุยให้กำลังใจแก่ครอบครัวที่ประสบอัคคีภัยดังกล่าว และหน่วยฯจะได้ดำเนินการสนับสนุนกำลังพลในการเก็บกวาด,ขนย้ายสิ่งของและรื้อบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายต่อไป ส่วนสาเหตุการเกิดอัคคีภัยไฟไหม้บ้าน จนท.ตร.พิสูจน์หลักฐานจะดำเนินการตรวจสอบหาสาเหตุต่อไป ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 21 พ.ค.60 เวลา 09.00น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 ได้มอบหมายให้ พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17(1) / ผบ.ร้อย.รส.ที่ 2 จัดกำลังสนับสนุน กอ.รมน.จว.พ.ย. จำนวน 2 ชป./16 นาย (น.1, ส.8, พลฯ7) มีร.ท.ราชัน กันทากาศ หน.ชป. และ จ.ส.อ.สุรินทร์ พร้อมสุข หน.ชป. ร่วมพิธีปล่อยแถวในการสกัดกั้นการลักลอบตัดไม้หวงห้ามในพื้นที่รับผิดชอบ ณ ทสจ.พะเยา และเดินทางไปปฎิบัติภารกิจด่านตรวจร่วมปงสนุก อ.เชียงม่วนฯ จำนวน 1 ชป.

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 19 พ.ค.60 เวลา 15.00น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 และ พ.ท.กัมปนาท คงเสถียรพงษ์ ผบ.ป.พัน.17 พล.ร.7 พร้อมด้วยคณะนายทหาร ร.17 , ป.พัน.17 พล.ร.7 ให้การต้อนรับ พล.ต.ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ ผบ.พล.ร.7 และคณะฯ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมการฝึก และพบปะให้โอวาททหารใหม่ รุ่นปี 2560 ผลัดที่ 1 ของหน่วยฝึกทหารใหม่ ร.17 และ ป.พัน.17 พล.ร.7 ณ สนามหน้าหน่วยฝึกทหารใหม่ ร.17 ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช อ.เมือง จ.พะเยา

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 17 พ.ค.60 เวลา 09.00น. พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17 / ผบ.ร้อย.รส.ที่ 2 (ร.17) ได้จัดกำลังพล มว.บภ.ร.17 จำนวน 3 ชป. พร้อมอุปกรณ์ ร่วมกับกำลังพล บภ.มทบ.34, รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช ร่วมพิธีการตรวจสภาพความพร้อมของชุดบรรเทาสาธารณภัยภายในค่ายขุนเจืองธรรมิกราช เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ต่างๆ โดยมี พล.ต.สาธิต ศรีสุวรรณ ผบ.มทบ.34 เป็นประธานในการตรวจฯ ณ โรงยิม มทบ.34 ผลการปฏิบัติเป็นไปอย่างเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 16 พ.ค.60 เวลา 12.00น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17 ให้จัด กพ.มว.บภ.ร.17 พร้อมด้วยอุปกรณ์ ร่วมกับเทศบาลเมืองพะเยา ,ราษฎรในพื้นที่ เข้าดำเนินการช่วยเหลือยกสิงของและโบราณวัตถุขึ้นที่สูง, ทำความสะอาด บริเวณวิหาร ณ วัดศรีโคมคำ จว.พะเยา ที่ได้รับผลกระทบอุทกภัยน้ำท่วมฉับพลัน โดยได้มีฝนตกหนักในพื้นที่ จว.พะเยา ตลอดทั้งวัน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 15 พ.ค.60 เวลา 17.00น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 ได้เดินทางตรวจเยี่ยม ด่านตรวจยาเสพติดแม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง ซึงเป็นด่านตรวจยาเสพติดร่วมบูรณาการกำลังทหาร/ตำรวจ เพื่อป้องกัน/สกัดกั้นยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายที่จะเข้าใน จ.ลำปาง โดยได้มอบบนโนบายในการปฏิบัติงานให้กับกำลังพล ซึ่งได็จัดกำลังพล จาก ร.17 พัน.2 จำนวน 1 ชป.เข้าปฎิบัติงาน และพบปะพูดคุยให้กำลังใจให้กับกำลังพลฯ ประจำด่านตรวจฯ พร้อมทั้งได้มอบเงินขั้นต้นทางด้านธุรการ ให้กับหน่วยฯ ต่อไป

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 11 พ.ค.60 เวลา 06.00น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17 (1) เป็นประธานในการสอบกำลังพลยศ จ.ส.อ. เลื่อนฐานะเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตรประจำปี 2560 เพื่อคัดเลือกกำลังพลเข้ารับการสอบในโควตา พล.ร.7 ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 11 พ.ค.60 เวลา 11.00น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17 (1) พร้อมด้วย พ.ต.ศิริพล ไชยมงคล น.ฝยก.ร.17 และคณะนายทหาร ต้อนรับคณะชุดตรวจทหารใหม่ ผลัดที่ 1/60 จาก ยศ.ทบ. ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ของหน่วย ร.17 และ ป.พัน.17 พร้อมกับติดตามความคืบหน้าการฝึกขยายผล ราชวัลลภเริงระบำ (Hop To The Bodies Slams) ณ บก.ร.17 ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช อ.เมือง จ.พะเยา

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 10 พ.ค.60 เวลา 19.00น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17 (1) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะนายทหาร นายสิบ และพลทหาร จัดกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2560 ณ วัดอารามป่าน้อย ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 10 พ.ค.60 เวลา 18.00น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 , คุณอิสรีย์ บุญญะ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.ร.17 พร้อมด้วยคณะนายทหาร นายสิบ ร่วมพิธีเวียนเทียนทางน้ำ กลางกว๊านพะเยา เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ บริเวณเวทีลานอเนกประสงค์หลังเทศบาลเมืองพะเยา โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผวจ.พะเยา เป็นประธานฯ

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 10 พ.ค.60 เวลา 17.30น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.ต.กอบชัย สุยะ น.ฝยก.ฉก.ร.17 นำกำลังพลของหน่วย ร่วมกับส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมสวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรัยและ ประกอบพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดจองคำ(พระอารามหลวง) อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จว.ม.ส. โดยมีนายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รอง ผวจ.ม.ส.เป็นประธานพิธี

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 10 พ.ค.60 เวลา 07.00น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 , คุณอิสรีย์ บุญญะ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.ร.17 พร้อมด้วยคณะนายทหาร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 89 รูป เนื่องในวัน วิสาขบูชา ณ บริเวณท่าเรือวัดติโลกอาราม อ.เมือง จ.พะเยา โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานฯ

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 9 พ.ค.60 เวลา 14.30น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 พร้อมด้วยคณะนายทหาร ตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2560 ผลัดที่ 1 หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.17 พัน.2 พร้อมกับ ชป.นทล. และกองร้อยฝึกราชวัลลภเริงระบำ (Hob To The Bodies Slams) ร.17 พัน.2 เพื่อพบปะและให้โอวาท พร้อมกับได้มอบสิ่งของให้กับทหารใหม่ ชป.นทล. และกองร้อยฝึกราชวัลลภ เริงระบำ (Hob To The Bodies Slams) เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ณ สนามหน้า บก.ร.17 พัน.2 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี อ.เมือง จ.ลำปาง

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 9 พ.ค.60 เวลา 10.00น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 พร้อมด้วย พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17(1) และคณะนายทหาร ร่วมพิธีต้อนรับทหารกองประจำการ รุ่นปี 2560 ผลัดที่ 1 ของหน่วยทหารในค่ายขุนเจืองธรรมิกราช ณ สนามหน้า ร้อย ค.หนัก ร.17 โดยมี พล.ต.สาธิต ศรีสุวรรณ ผบ.มทบ.34 เป็นประธานฯ

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 08 พ.ค.60 เวลา 15.30 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 พร้อมด้วยคณะนายทหาร ตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2560 ผลัดที่ 1 หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.17 พัน.4 และ หน่วยทหารขนาดเล็ก ร.17 พัน.4 เพื่อพบปะและให้โอวาท พร้อมกับได้มอบสิ่งของให้กับทหารใหม่และหน่วย ทหารขนาดเล้กเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ณ สนามฝึก ร.17 พัน.4 ค่ายขุนจอมะรรม ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 08 พ.ค.60 เวลา 10.30 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 พร้อมด้วยคณะนายทหาร ตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2560 ผลัดที่ 1 หน่วยฝึกทหาร ร.17 พัน.3 ในพระองค์ฯ เพื่อพบปะและให้โอวาท พร้อมกับได้มอบสิ่งของให้กับทหารใหม่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ณ ร.17 พัน.3 ค่ายเม็งรายมหาราช อ.เมือง จ.เชียงราย

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 05 พ.ค.60 เวลา 10.00 น. พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17/ ผบ.ร้อย รส.ที่ 2(ร.17) ร่วมกับ นายเทวา ปัญญาบุญ นายอำเภอจุน, ปลัดอาวุโสอำเภอจุน,จนท.ที่ดิน จว.พย.,ที่ดิน จว.พย.สาขาจุน,สจป.ที่ 2(เชียงราย),สง.เจ้าท่าภูมิ ภาคสาขาเชียงราย,ทต.เวียงลอ ,ศูนย์ดำรงธรรม จว.พย.และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลหงส์หิน เข้าร่วมการประชุมหารือและต รวจสอบข้อเท็จจริงกรณีข้อร้ องเรียน ทต.หงส์หิน อ.จุน ดำเนินการจัดทำโครงการ ขุดลอกคูคลองแม่น้ำอิงและมี การลักลอบดูดทรายในที่สาธาร ณะ เพื่อการจำหน่าย ในพื้นที่ตำบลหงส์หิน อ.จุน จ.พะเยา ณ ห้องประชุม ทต.หงส์หิน อ.จุน จ.พะเยา โดยมี พล.ต.สาธิต ศรีสุวรรณ ผบ.มทบ.34/ ผบ.กกล.รส.จว.พ.ย. เป็นประธานการประชุมฯ และเดินทางตรวจสอบพื้นที่แล ะรับฟังข้อเท็จจริงจากส่วนร าชการที่เกี่ยวข้อง ทราบว่าเป็นโครงการขุดลอกลำ น้ำอิงที่มีความตื้นเขินเพื ่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน การขาดแคลนน้ำของประชาชนในพ ื้นที่ของ ทต.หงส์หินและได้ดำเนินการถ ูกต้องตามระเบียบข้อบังคับท างกฎหมาย ในที่ประชุมได้ข้อสรุปให้ทา ง ทต.หงส์หิน ดำเนินการโครงการขุดลอกลำน้ ำอิงต่อไป ให้เพิ่มเติมการประชาสัมพัน ธ์ในการจัดทำโครงการให้ประช าชนในพื้นที่ได้รับทราบ และให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ก ฎหมายกำหนดไว้ในแต่ละส่วนรา ชการที่เกี่ยวข้อง มีผู้เข้าร่วมประชุม 40 คน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเร ียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 5 พ.ค.60 เวลา 08.10 น. กำลังพลนายสิบใหม่ของหน่วย ร.17 จำนวน 15 นาย ได้แนะนำตัวต่อกำลังพล ร.17 ณ หน้า บก.ร.17

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 04 พ.ค.60 เวลา 09.30 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 พร้อมด้วย พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17(1) และ พ.ต.ศิริพล ไชยมงคล รอง เสธฯ ร.17 รับการรายงานตัวของกำลังพลนายสิบใหม่ที่บรรจุเข้ารับราชการในสังกัด ร.17 จำนวน 15 นาย พร้อมกับให้โอวาท และแนวทางการปฏิบัติงาน ณ มุมการแฟ บก.ร.17

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 4 พ.ค.60 เวลา 09.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะนายทหาร กระทำพิธีเปิดการฝึกทหารใหม ่ รุ่นปี 2560 ผลัดที่ 1 หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.17 พร้อมกับมอบธงประจำหน่วยฝึก ทหารใหม่ ร.17 และมอบสมุดบันทึกวินัยชีวิต ทหารกองประจำการให้กับทหารใ หม่ รุ่นปี 2560 ผลัดที่ 1 ณ สนามหน้าหน่วยฝึกทหารใหม่ ร.17

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 3 พ.ค.60 เวลา 13.30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.พะเยา จัดเจ้าหน้าที่มาจัดเก็บข้อ มูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) ของกำลังพลนายทหาร และนายสิบ ที่พักอาศัยอยู่ในบ้านพักขอ งทางราชการในค่ายขุนเจืองธร รมิกราช เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ของกำลังพลให้ดีขึ้น ณ ห้อง MM ร้อย บก.ร.17

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 2 พ.ค.60 เวลา 10.00 น. พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17/ ผบ.ร้อย.รส.ที่ 2 (ร.17) กกล.รส.จว.พ.ย. ร่วมกับ นายก อบต.ห้วยลาน , ส่วนราชการท้องถิ่นในพื้นที่ เดินทางเข้าตรวจพื้นที่บ้าน เรือนราษฎร ที่ได้รับความเสียหายจากการ เกิดวาตภัยลมพายุกรรโชกและฝ นตกหนักในพื้นที่ ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา เมื่อ 011700 พ.ค.60 พร้อมกับได้มอบกระเบื้องมุง หลังและครอบหลังคาให้กับบ้า นเรือนราษฎรที่ได้รับความเส ียหายจากวาตภัยดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ม.6 บ.ห้วยต้นตุ้มใต้ ต.ห้วยลาน บ้านเรือนราษฎรได้รับความเส ียหาย จำนวนประมาณ 35 หลังคาเรือน 2. ม.15 บ.ห้วยต้นตุ้มทรายทอง ต.ห้วยลาน บ้านเรือนราษฎรในพื้นที่ ได้รับความเสียหาย จำนวนประมาณ 17 หลังคาเรือน 3. ม.4 ห้วยตุ้มเหนือ บ้านเรือนราษฎรได้รับความเส ียหาย จำนวนประมาณ 5 หลังคาเรือน รวมบ้านเรือนราษฎรได้รับควา มเสียหายประมาณ 57 หลังคาเรือน และหน่วยฯ ได้จัดกพ.มว.บภ.ร.17 พร้อมอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภั ย เข้าทำการช่วยเหลือราษฎรที่ ประสบวาตภัย ในการเก็บสิ่งของที่ได้รับค วามเสียหาย,ซ่อมแซมหลังคาบ้ านเรือน และพูดคุยให้กำลังใจกับราษฎ รผู้ประสบภัยดังกล่าว ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความ เรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 1 พ.ค.60 เวลา 17.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.17 ดำเนินงาด้านธุรการทหารใหม่ ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.17 โดยมียอดทหารใหม่ ร.17 จำนวน 71 นาย หมวดซ่อมบำรุง ส่วนหน้าที่ 2 จำนวน 2 นาย รวมยอดทหารใหม่ ทั้งสิ้น 73 นาย

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 1 พ.ค.60 เวลา 14.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17(1) รับการรายงานตัวของกำลังพลที่มาช่วยราชการ จำนวน 1 นาย และกำลังพลนายสิบใหม่ที่บรรจุเข้ารับราชการในสังกัด ร.17 จำนวน 15 นาย พร้อมกับให้โอวาท และแนวทางการปฏิบัติงาน ณ บก.ร.17

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 1 พ.ค.60 เวลา 09.00 น. พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง.ผบ.ร.17 (1)/ผบ.ร้อย.รส.ที่ 2(ร.17) เข้าพบปะพูดคุยและมอบของใก้กับผู้ประสบอัคคีภัย นายรัตไกร สร้อยสนธ์ อยู่บ้านเลขที่ 83 ม.7 บ.บานเย็น ต.บ้านปิน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ซึ่งประสบอัคคีภัย เมื่อ 301100 เม.ย.60 โดยได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และปัจจัยในการดำรงชีพ ให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยรายดังกล่าว ซึ่งสร้างความปริติยินดีให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยเป็นอย่างมาก

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 29 เม.ย.60 เวลา 08.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 , คุณอิสรีย์ บุญญะ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.ร.17 พร้อมด้วยคณะนายทหาร และแม่บ้าน ร.7 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยมี พล.ท.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาค 3 เป็นประธานฯ

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 28 เม.ย.60 เวลา 08.30 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17(1) เป็นผู้แทน พร้อมด้วยคณะนายทหาร ร่วมพิะีอำลาธงชัยเฉลิมพลแลำชีวิตทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1/58 ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช ณ สนามหน้า ร้อย.ค.หนัก ร.17 โดยมี พล.ต.สาธิต ศรีสุวรรณ ผบ.มทบ.34 เป็นประธานฯ

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 28 เม.ย.60 เวลา 08.30 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17(1) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะนายทหาร นายสิบ มอบสมุดประจำตัวทหารกองหนุนและของที่ระลึก ให้กับกำลังพลทหารที่ปลดประจำการ ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.17

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 28 เม.ย.60 เวลา 08.30 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17(1) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะนายทหาร ปิดการฝึกและประดับเครื่องหมายครูทหารใหม่ ให้กับกำลังพลทหารที่เข้ารับการฝึก ในหลักสูตร ครูทหารใหม่ รุ่นปี 2560 ผลัดที่ 1 ณ หน้าหน่วยฝึกทหารใหม่ ร.17

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 27 เม.ย.60 เวลา 10.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.ต.ศิริพล ไขยมงคล รองเสธฯ ร.17 เป็นผู้แทนหน่วฯ ร่วมพิธีมอบระเบียนผลการเรียนให้กับทหารกองประจำการที่สำเร็จการศึกษา นอกโรงเรียนในหน่วยทหาร ณ แหล่งสมาคมค่ายขุนเจืองธรรมิกราช โดยมี พ.อ.วีรศักดิ์ พูลเกตุ รอง ผบ.มทบ.34 เป็นประธานในพิธี มีกำลังพลทหารของหน่วย รับระเบียนผลการเรียน จำนวน 15 นาย (ม.ต้น 5 นาย, ม.ปลาย 10 นาย)

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 27 เม.ย.60 เวลา 09.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.ต.ศิริพล ไขยมงคล รองเสธฯ ร.17 เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะนายทหาร ตวรจสอบการฝึกครูทหารใหม่ รุ่นปี 2560 ผลัดที่ 1 จำนวน 5 สถานี ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.17

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 26 เม.ย.60 เวลา 13.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17(1) ตรวจความพร้อมของหน่วยฝึกทหารใหม่และให้คำแนะนำ,เน้นย้ำและปฏิบัติตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาในการฝึกทหารใหม่ รุ่นปีที่ 2560 ผลัดที่ 1 ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.17

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 25 เม.ย.60 เวลา 14.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร17 , คุณอิสรีย์ บุญญะ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.ร17 พร้อมด้วยคณะนายทหาร ให้การต้อนรับ พล.อ.สนธิศักดิ์ วิทยาเอนกนันท์ อดีตรองปลัดกระทรวงกระกลาโหม และคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางมาสักการะพระไพรีพินาศ ณ ศาลาพระไพรีพินาศ หน้า บก.ร.17 ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช อ.เมือง จ.พะเยา

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 25 เม.ย.60 เวลา 11.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 พร้อมด้วยอดีตผู้บังคับบัญชา และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่ อ.เชียงคำ ร่วมพิธีเปิดหน่วยฝึกทหารใหม่ ร.17 พัน.4 ณ ค่ายขุนจอมธรรม อ.เชียงคำ จ.พะเยา โดยมี พล.อ.สนธิศักดิ์ วิทยาเอกนกนันท์ อดีตรอง ปลัดกระทรวงกระกลาโหม เป็นประธานในพิธีฯ

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 25 เม.ย.60 เวลา 09.09 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 , คุณอิสรีย์ บุญญะ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.ร.17 พร้อมด้วยคณะนายทหาร นายสิบ และแม่บ้าน ร.17 ร่วมพิธีวันสถานปนาหน่วย ร.17 พัน.4 ครบรอบผีที่ 37 ณ ค่ายขุนจอมธรรม อ.เชียงคำ จ.พะเยา โดยมี พล.อ.สนธิศักดิ์ วิทยาเอนกนันท์ อดีตรองปลัดกระทรวงกระกลาโหม เป็นประธานในพิธีฯ

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 24 เม.ย.60 เวลา 13.00 น. จ.ส.อ.ชนะพล วงศ์ไชยยา จนท.งานสงเคราะห์ ผศ.ชร. และคณะ ได้มาให้การอบรมเรื่องสิทธิทหารผ่านศึกและครอบครัว ให้กับกำลังพลทหารผลัดปลด ของหน่วย ร.17 จำนวน 62 นาย ณ ห้อง MM ร้อย.บก.ร.17

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 24 เม.ย.60 เวลา 08.15 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะนายทหาร มอบรางวัลให้กับกำลังพลที่เข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายสิบยานยนต์ และมีผลการเรียนดีเลิศ (เป็นลำดับที่ 2 ของผู้เข้ารับการศึกษาทั้งหมด) คือ จ.ส.ท.ยุทธพงษ์ เมืองยศ พร้อมกับได้มอบเงินรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพล พลทหารจำนวน 9 นาย ที่สามารถสอบเข้ารับการศึกษานักเรียนนายสิบได้ และได้มอบเงินสวัสดิการให้กับครอบครัวกำลังพลที่ภรรยาคลอดบุตร เพื่อเป็นการลดรายจ่ายของกำลังพล ณ หน้า บก.ร.17

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 21 เม.ย.60 เวลา 09.09 น. พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17(1) พร้อมด้วยคณะนายทหาร นายสิบ พลทหาร และ มว.ซบร.สน.2 พล.ร.4 พร้อมครอบครัว รดน้ำดำหัวและขอพรจาก พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 และ คุณอิสรีย์ บุญญะ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.ร.17 เนื่องใน วันสงกรานต์ปี 2560 ณ บก.ร. 17 ค่ายขุนเจืองธรรมกราช อ.เมือง จ.พะเยา

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 21 เม.ย.60 เวลา 08.00 น. กำลังพลทหารผลัดปลด จำนวน 48 นายเข้ารับฟังการประชาสัมพันธ์การรับสมัครเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยของบริษัท เอส ดับบลิว เซทเทิลดาวน์ จำกัด โดยมีนาย ศุภชัย บุรณศิริ ผู้จัดการบริษัท เป็นผู้นำแนะนำ ณ ห้อง MM ร้อย บก.ร.17

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 20 เม.ย.60 เวลา 10.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 พร้อมด้วย พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17(1) และคณะนายทหาร ได้บันทึกภาพร่วมกับทหารผลัดปลดประจำการ ที่จะปลดประจำการ ในวันที่ 1 พ.ค.60 ณ หน้า บก.ร.17

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 20 เม.ย.60 เวลา 10.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 พร้อมด้วยคณะนายทหาร ทำการยิงปืนประจำปี 2560 เป็นการฝึกยิงปินด้วยกรพสุนจริง ปืนพก 86 ณ สนามยิงปืน 1,000 นิ้ว ร.17

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 20 เม.ย.60 เวลา 09.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17(1) และคณะนายทหาร เปิดพิธีเปิดการฝึกครูทหารใหม่ รุ่นปี 2560 ผลัดที่ 1 ของหน่วยฝึกทหารใหม่ ร.17 ณ สนามหน้าหน่วยฝึกทหารใหม่ ร.17

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 60 เวลา 13.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.ต.ศิริพล ไชยมงคล รอง เสธ.ร.17 เป็นผู้แทนหน่วยฯ พร้อมด้วยคณะนายทหาร ร.17 และส่วนราชการ จว.พะเยา ร่วมพิธีรดน้ำ-ดำหัวและขอพร ผวจ.พะเยา นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ เนื่องในเทศกาล สงกรานต์ ประจำปี 2560 ณ จวนผู้ว่าราชการ จ.พะเยา

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 60 เวลา 08.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 , คุณอิสรีย์ บุญญะ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.ร.17 พร้อมด้วยคณะนายทหารนายสิบ และคณะแม่บ้าน ร.17 ร่วมพิธีรดน้ำดำหัว และขอพร ผบ.พล.ร.7 และภริยา เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2560 ณ บก.พล.ร.7 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 16 เม.ย. 60 เวลา 08.00 น. พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง.ผบ.ร.17/ผบ.ร้อย.รส.ที่ 2 มอบหมายให้ ร้อย รส.ที่ 2 (ร.17) อ.จุน กกล.รส.จว.พย. ลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านเรือนของราษฎรที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากการเกิดวาตภัยลมพายุและฝนตกหนักในพื้นที่ 141800 เม.ย. 60 โดยได้รับการสนบสนุนกำลังพล 1 มว.บภ จากกรมทหารราบที่ 17 ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ร่วมกันมุงกระเบื้องและซ่อมแซมหลังคาบ้านเรือน ทำความสะอาดเก็บกวาดสิ่งของที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวให้กับผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่ บ.สันหลวง ม.5,10 ต.ทุ่งรวงทอง อ.จุน จ.พะเยา จำนวน 6 หลังคาเรือน ซึ่งสร้างความปลาบปลื้มยินดีให้แก่ผู้ประสบภัยเป็นอย่างมาก

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 16 เม.ย. 60 เวลา 10.00 น. พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง.ผบ.ร.17/ผบ.ร้อย.รส.ที่ 2 มอบหมายให้ ร้อย รส.ที่ 2 (ร.17) อ.จุน ร่วมกับ จนท.ตร.สภ.จุน ฝ่ายแกครองอำเภอจุน สาธารณสุขอำเภอจุน จัดตั้งจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน เพื่อป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางช่วงเทสกาลสงกรานต์ 7 วันอันตราย ระหว่างววันที่ 11 - 17 เม.ย. 60 จำนวน 2 จุด 1.บริเวณสี่แยกห้วยข้าวก่ำ ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา 2.บริเวณแยกสันทราย ต.หงส์หิน อ.จุน จ.พะเยา

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 16 เม.ย. 60 เวลา 09.00 น. พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง.ผบ.ร.17/ผบ.ร้อย.รส.ที่ 2 มอบหมายให้ ร้อย รส.ที่ 2 (ร.17) อ.ดอกคำใต้ กกต.รส.จว.พ.ย. ร่วมกบ จนท.ตร.สภ.ดอกคำใต้/ฝ่ายปกครอง/จนท.สาธารณสุข อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ณ จุดตรวจหน้า สภ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา เพื่อใ้ห้ เดินทางอย่างปลอดภัย โดยเน้นย้ำการเมาไม่ขับ คาดเข็มขัดนิรภัย และตรวจค้นยาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 13 เม.ย. 60 เวลา 12.10 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 ได้มอบหมายให้ พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17 ตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ปฎิบัติงาน ณ จุดบริการประชาชน (ร.17 และ ป.พัน.17) (ช่องทางเข้าค่ายฯ ประตู 1) ถนน พะเยา-ป่าแดด ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จว.พะเยา ในห้วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่ วันที่ 11 เม.ย. - 17 เม.ย. 60 พร้อมกับได้ให้แนวทางในการปฎิบติงานและมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพล ณ หน้าค่ายขุนเจืองธรรมิกราช อ.เมือง จ.พะเยา ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 13 เม.ย. 60 เวลา 11.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 ได้มอบหมายให้ พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17 ร่วมกับ พ.อ.คณเดช พงศ์บางโพธิ์ รอง ผบ.มทบ.34 และ พ.ต.อ.ทองสุข จรัลพงษ์ รอง ผบก.ภ.จว.พะเยา ตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ปฎิบัติงาน ณ จุดตรวจ ร่วม (3 ฝ่าย) สภ.ดอกคำใต้ ในห้วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ต้งแต่วันที่ 12 เม.ย. - 17 เม.ย.60 พร้อมกับมอบนโยบายและแนวทางในการ ปฎิบัติงานและมอบของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับกำลังพล ณ หน้า สภ.ดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จว.พะเยา ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 13 เม.ย. 60 เวลา 09.30 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17 ร่วมกับ นาย ศักดิ์ชัย โชติมานนท์ นายอำเภอดอกคำใต้,นายวรวิทย์ บุรณะศิริ นายก อบจ.พะเยา, นาย สม อุปนันท์ นายก อบต. นายกเหล่ากาชาดจังหวดพะเยา,ส่วนราชการในพื้นที่ อ.ดอกคำใต้ ได้มอบกระเบื้องมุงหลังคา,เงินช่วยเหลือเบื้องต้น และเยี่ยมเบือนพร้อม กับพูดคุยให้กำลังใจราษฎรที่ได้รับความเสียหายจากการเกิดวาตภัยลมพายุและฝนตกหนักในพื้นที่ อ.ดอกคำใต้ จว.พะเยา ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 60 เวลา 12.30 น. พ.อ.วรเทบุญญะ ผบ.ร.17 พร้อมด้วย พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17 (1) และคณะนายทหาร ร.17 ตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ปฎิบัติงาน ณ จุดบริการประชาชน (ร.17 และ ป.พัน.17) ในห้วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่วันที่ 11 เม.ย. - 17 เม.ย. 60 พร้อมกับได้มอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลงพล ณ หน้าค่ายขุนเจืองธรรมิกราช อ.เมือง จ.พะเยา

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 60 เวลา 19.00 น. พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17 / ผบ.ร้อย.รส.ที่ 2(ร.17) กกล.รส.จว.พะเยา มอบหมายให้ชป.เตรียมพร้อมที่ 1 ร้อย รส.ที่ 2 (ร.17) นำโดย ร.ท.ถวิล ปิงยศ และ ร.ต.มาณพ ต๊ะพันธ์ ร่วมกับ จนท.ตำรวจในพื้นที่ อ.ดอกคำใต้ , องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ อ.ดอกคำใต้ , จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย , จนท.อปพร.และ จนท.กู้ภัยฯ ร่วมพิธีปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรม และรณรงค์ลดอุบัติเหตุการจราจร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560 ณ หน้าสถานีตำรวจภูธรดอกคำใต้ จว.พะเยา โดยมี นายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ นายอำเภอ ดอกคำใต้ เป็นประธานฯ

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 06 เม.ย. 60 เวลา 08.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้คณะนายทหาร ร.17 พร้อมกบส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่ จ.พะเยา ร่วมพิธีวนคล้ายวนพระบาทสมเด็จพรพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และ วันที่ระรึกมหาจกรีบรมราชวงศ์ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผวจ.พะเยา เป็นประธาน ผลการปฎิบติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 3 เม.ย.60 เวลา 09.09 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ ร.อ.เสาร์ จันทร์ซางเพ็ญ ปฏิบัติหน้าที่ฝอ.1 ร.17 และคณะนายทหาร ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสมาชิกชมรมมูลนิธิสายใจไทยฯ จว.พะเยาเนื่องในวันสายใจไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิสายใจไทยฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เม.ย.60 ณ แหล่งสมาคมค่ายขุนเจืองธรรมิกราช อ.เมือง จ.พะเยา โดยมี พ.อ.วีรศักดิ์ พูลเกตุ รอง ผบ.มทบ.34 เป็นประธานฯ

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 3 เม.ย.60 เวลา 09.09 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ ฝ่ายอำนวยการ, นายทหาร และนายสิบ ร.17 ร่วมวิธีถวายสักการะ และถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครม 62 พรรษา ณ แหล่งสมาคมค่ายขุนเจืองธรรมิกราช อ.เมือง จ.พะเยา โดยมี พ.อ.วีรศักดิ์ พูลเกตุ รองผบ.มทบ.34 เป็นประธานฯ

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 2 เม.ย.60 เวลา 17.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.อ.พิพัฒน์ ศรีทองพิมพ์ รอง ผบ.ร.17 (2) พร้อมด้วยคณะ นายทหาร และส่วนราชการต่างๆในพื้นที่ จ.พะเยา ร่วมพิธีถวายพานพถ่มดอกไม้สดและร่วมโครงการอนุรักษ์มรดกไทย จ.พะเยา เนื่องในโอกาศวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาประชาคม อ.เมือง จ.พะเยา โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผวจ.พะเยา เป็นประธาน ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 60 เวลา 16.00 น. พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17(1) / ผบ.ร้อย รส.ที่ 2 (ร.17) กกล.รส.จว.พะเยา มอบหมายให้ ร้อย.รส.ที่ 2 อ.เชียงม่วน สนธิกังลังร่วม 3 ฝ่าย ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ร่วมพิธีผล่อยแถวกวาดล้างอาชกรรม เพื่อป้องกัน รณรงค์ป้องปรามการกระทำผิดประจำเดิอนมีนาคม 2560 ณ สามแยก บ.มาง ต.มาง อ.เชียม่วน จ.พะเยา โดยมี พ.ต.ท.วีระ คมสันต์ รอง.ผกก.สภ.เชียงม่วน เป็น ประธานฯ

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 60 เวลา 16.00น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ ชป.เตรียมพร้อมที่ 2 ร่วมกับ ร้อย รส.ที่ 2 (ร.17) อ.จุน สนธิกำลังร่วม 3 ฝ่าย ทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง ร่วมพิธีปล่อยแถวรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน จัดระเบียบ ความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถทางถนน ตรวจสอบสิ่งผิดกฎหมายและกวาดล้างอาชญากรรมก่อนห้วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560 ณ สถานีตำรวจภูธรจุน อ.จุน จ.พะเยา โดยมี พ.ต.ท.ภาคภูมิ เครือศิริ รอง ผกก.สภ.จุน เป็นประธานฯ

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 60 เวลา 16.00น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ ชป.เตรียมพร้อมจำนวน 2 ชป. สนธิกำลังร่วม 3 ฝ่าย ทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง ร่วมพิธีปล่อแถวระดมกวาดล้างป้องกันปราบปรามแาชญากรรม และการรักษาความสงบเรียบร้อยช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2560 ณ ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง อ.เมือง จ.พะเยา โดยมี พล.ต.ต.สมสง่า ชรินทร์ รอง ผบ.ตร.ภ. ภาค 5 เป็นประธานฯ

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 24มี.ค.60 เวลา 09.00น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 เป็น ประธานในพิธีตรวจสภาพความพร้อมรบ มว.ค.หนัก ร้อย.ค.หนัก ร.17 ที่จะเดินทางไปเข้ารับการฝึกเป็นหน่วยระดับ กรม.ร.ฉก.ทภ.3 ประจำปี 2560 ในพื้นที่สนามทางยุทธวิธี อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย ณ หน้า บก.ร.17

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 23 มี.ค.60 เวลา 10.30 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 ,คุณอิสรีย์ บุญญะ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.ร.17 พร้อมด้วยคณะนายทหาร นายสิบ และคณะแม่บ้าน ร.17 ให้การต้อนรับ พล.อ.ไมตรี เตชานุบาล ผทค.พิเศษ ทบ. / ห้วหน้าคณะทำงานอุดมการณ์ทหาร ทบ. ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพิเพียง ร.17 พร้อมกับได้ร่วมปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธุ์ปลา และเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์แม่บ้าน ร.17 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ร.17

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 60 เวลา 09.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 พร้อมด้วยคณะนายทหาร นายสิบ ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.ไมตรี เตชานุบาลผทค.พิเศษ ทบ./หน. คณะทำงานอุดมการณ์ทหาร ทบ. ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจเยี่ยม หน่วยทหารในพื้นที่ จ.พะเยา ณ บก.มทบ.34

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อ 22 มี.ค.60 เวลา 15.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร. 17 มอบหมายให้ พ.อ.ยรรยง ทิพปกรณ์ รอง ผบ.ร.17(1) ร่วมให้การต้อนรับ พล.ท.ชัยยันต์ จิตต์ทา รอง หน.ฝกร.ศบท. ในโอกาสเดินทางมาพบปะ กับหน่วยทหาร ในพื้นที่ จ.พะเยา เพื่อให้คำแนะนำ และประสานการ ปฎิบัติ ณ บก.มทบ.34

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 60 เวลา 09.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.อ.ยรรยง ทิพปกรณ์ รอง ผบ.ร.17(1) เป็นประธานในพิธีปิดการเรียน Unit school หลักสูตรภาษาประเทศใกล้เคียง และภาษาท้องถิ่นภาษาจีนกลาง ให้กับกำลังพล นายสิบ และพลทหาร ร.17 ณ ห้อง MM ของหน่วย

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 60 เวลา 09.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 จัดกำลังพล ร่วมพิธีเปิด วันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2560 ณ ศาลาประชาคม จ.พะเยา โดยมี นายประจัญ ปรัชญ์สกุล รอง.ผอ.ศูนย์ อปพร.จ.พะเยา เป็นประธานในพิธีฯ

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 60 เวลา 11.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.ต.ศิริพล ไชยมงคล รอง เสธ.ร.17 เป็นผู้แทนหน่วยฯ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการค่ายฝึกเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม "เยาวชนคนดีมีคุณธรรม น้อมนำคำสอนพ่อ" ประจำปี 2560 ณ แหล่งสมาคมค่ายขุนเจืองธรรมิกราช โดยมี ผบ.มทบ.34 เป็นประธานฯ โดยมีเยาวชนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 20 คน ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 60 เวลา 14.00 น. พ.อ.ยรรยง ทิพปกรณ์ รอง ผบ.ร.17(1) / ผบ.ร้อย รส. ที่ 2 (ร.17) ได้จัดกำลังพล ชป.ดับไฟป่าฯ ร.17 จำนวน 1 ชป.ฯ พร้อมอุปกรณ์ดับไฟ สนับสนุน ชป.มวลชน อ.จุน (ร.17) ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้อที่ อ.จุน ดับไฟป่าที่กำลังลุกไหม้ในพื้นที่ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ บ.กิ่วแก้ว ม.8 ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา จำนวน 2 จุด โดยได้ดำเนินการดับไฟและควบคุมไฟไม่ให้ลุกไหม้ มีพื้นที่เสียหายประมาณ 100 ไร่

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 60 เวลา 12.30 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.อ.ยรรยง ทิพปกรณ์ รอง ผบ.ร.17(1) เป็นผู้แทน มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรกำลังพล ที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐ และ วิทยาลัยพยาบาลของรัฐ / ประจำปี 2559 จำนวน 2 ทุน ทุนละ 10,000 คือ 1.นายกฤษณพงษ์ ปิงยศ บุตรของ ร.ท.ถวิล ปิงยศ 2.นายพีนริศ ปินตา บุตรของ ร.ต.พนอม ปินตา ณ บก.ร.17 โดยมี ผบ.ร้อย , ฝ่ายอำนวยการ และนายทหารของหน่วย ร่วมพิธี การปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 60 เวลา 09.30 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.อ.ยรรยง ทิพปกรณ์ รอง ผบ.ร.17(1) เป็นประธานในพิธีเปิดการเรียน Unit school หลักสูตรภาษาประเทศใกล้เคียง และภาษาท้องถิ่นภาษาจีนกลาง ให้กับกำลังพล นายสิบ และพลทหาร ร.17 ณ ห้อง MM ของหน่วย

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 16 มี.ค.60 เวลา 09.30 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 พร้อมด้วย พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17(1) ตรวจเยี่ยมหน่วย ร.17 พัน.3 เพื่อให้คำแนนำและสอบถามปัญหาขัดข้องของหน่วย ในการฝึกเป็นหน่วยระดับ กรม.ร.ฉก.ทภ.3 ประจำปี 2560 พร้อมกับเป็นประธานในพิธีตรวจสภาพความพร้อมรบ การฝึกเป็นหน่วยระดับ กรม.ร.ฉก.ทภ.3 ประจำปี 2560 ของหน่วย ร.17 พัน.3 ณ ค่ายเม็งรายมหาราช อ.เมือง จ.เชียงราย

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 15 มี.ค.60 เวลา 09.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 พร้อมด้วย พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17(1) ตรวจเยี่ยมหน่วย ร.17 พัน.2 เพื่อให้คำแนนำและสอบถามปัญหาขัดข้องของหน่วย ในการฝึกเป็นหน่วยระดับ กรม.ร.ฉก.ทภ.3 ประจำปี 2560 พร้อมกับเป็นประธานในพิธีตรวจสภาพความพร้อมรบ การฝึกเป็นหน่วยระดับ กรม.ร.ฉก.ทภ.3 ประจำปี 2560 ของหน่วย ร.17 พัน.2 ณ ร.17 พัน.2 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี อ.เมือง จ.ลำปาง

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 14 มี.ค.60 เวลา 13.30 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 พร้อมด้วย พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17(1) และ พ.ต.ศิริพล ไขยมงคล ฝอ.3 ร.17 ตรวจเยี่ยมหน่วย ร.17 พัน.4 เพื่อให้คำแนะนำและสอบถามปัญหาขัดข้องของหน่วย ในการฝึกเป็นหน่วยระดับ กรม.ร.ฉก.ทภ.3 ประจำปี 2560 พร้อมกับเป็นประธานในพิธีตรวจสภาพความพร้อมรบ การฝึกเป็นหน่วยระดับ กรม.ร.ฉก.ทภ.3 ประจำปี 2560 ของหน่วย ร.17 พัน.4 ณ ร.17 พัน.4 ค่ายขุนจอมธรรม ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 9 มี.ค.60 เวลา 15.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.ต.ศิริพล ไชยมงคล น.ฝยก.ร.17 ตรวจสภาพความพร้อม ถปภ. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จว.พะเยา ประกอบด้วย 2 มว.ถปภ.ร.17 ณ หน้า บก.ร.17

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 6 มี.ค.60 เวลา 11.00 น. พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17/ผบ.ร้อย รา.ที่ 2 (ร.17) ร่วมกับนายณรงค์ศกดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา,นายเทวา ปัญญาบุญ นายอำเภอจุน,เหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ,ผู้บริหาร อปท. ลงพื้นที่ให้กำลังใจนายเพิ่ม หงอกชัย ผู้ใหญ่บ้าน และครอบครัว บ้านเลขที่ 12/1 บ.ห้วยยง ม.3 ต.ทุ่งรวงทอง อ.จุน จ.พะเยา ซึ่งบ้านได้รับความเสียหายจกเหตุอัคคีภัย เมื่อวันที่ 5 มี.ค.60 เวลา 01.30 น. ความเสียหาย บ้านถูกไฟไหม้เสียหายเกือบทั้งหลัง มูลค่าความเสียหายประมาณ 3 ล้านบาท ทั้งนี้ได้ร่วมมอบเงินช่วยเหลือและสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันในเบื้องต้น โดยมีชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้นอรับและร่วมให้กำลังใจในครั้งนี้ ส่วนสาเหตุการเกิดไฟไหม้ อยู่ระหว่างการสอบสวนการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 6 มี.ค.60 เวลา 09.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 ได้อบรมเสนาสนเทศให้กับกำลังพล นายทหาร นายสิบ และพลทหาร ของหน่วย ร.17 ประจำเดือน มี.ค.60 ณ ห้องเรียนจำลองการปฏิบัติการทางยุทธวิธี ของหน่วย

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 6 มี.ค.60 เวลา 08.30 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 เป็นประธานในพิธีประดับยศให้กับกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 10 นาย ณ พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช บก.ร.17 โดยมีคณะนายทหารและตัวแทนทหารประทวนเข้าร่วมพิธี การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อ 3 มี.ค.60 เวลา 08.30 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17(1) เป็นประธานในพิธี ตรวจสภาพความพร้อมรบ ในการเดินทางไกลประจำเดือนของหน่วย ณ หน้า บก.ร.17 และรับฟังการบรรยายธรรม จากเจ้าอาวาสวัดป่าสักคำฯ พร้อมได้ทำความสะอาด/พัฒนาวัดป่าสักคำ (อรัญวาสี) ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อ 2 มี.ค.60 เวลา 14.30 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17 (1) ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดน ไทย - ลาว จังหวัดพะเยาแขวงไชยะบุลี ครั้งที่ 9 ณ ห้องประชุมพุดตาน โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานคณะกรรมการฯ จังหวัดพะเยา และท่านพงสะหวัน สิดทะวง เป็นประธานคณะกรรมการฯ แขวงไชยบุลี

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อ 23 ก.พ. 60 พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ ผบ.ร.17 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเครือข่ายเฝ้าระวัง และแจ้งเตือประชาชนพื้นที่พิเศษ ดอยวาวี ณ ร.ร.บ้านโป่งกลางน้ำ พร้อมกับตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน บก.ควบคุมพื้นที่พิเศษดอยวาว ต.วาวีี อ.แม่สรวยฯ และฐานฯ ดอยช้าง จว.ช.ร.
เมื่อ 22 ก.พ. 60 พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ ผบ.ร.17 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเครือข่ายเฝ้าระวัง และแจ้งเตือประชาชนพื้นที่พิเศษดอยเวียงผา ณ ร.ร.ห้วยน้ำขุน พร้อมมอบผ้าห่มให้แก่ราษฎรในพื้นที่ฯ พร้อมกับตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ฐานฯ บาหรา ต.ท่า๊ก๊อ อ.แม่สรวย และบก. ควบคุมพื้นที่พิเศษดอยเวียงผา อ.เวียงป่าเป้า จว.ช.ร.

เมื่อ 22 ก.พ. 60 พ.อ. วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 ได้มอบหมายให้ พ.ต.ศิริ พล ใชยมงคล น. ฝยก.ร.17 พร้อมด้วยกำลังพล น.ส. และ พลทหาร ร่วมพิธีชาปณกิจศพ มารดา ส.อ.ดุษิต ภูวรรณะ ณ สุสานบ้านสนป่ากอก ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.เพาเยา โดยมี พ.อ. จรัส ปัญญาดี รอง ผบ.มทบ.37 เป็นประธานพิธี

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อ 22 ก.พ. 60 กพ. นายทหาร นายสิบ ร้อย.นขต.ร.17 จำนวน 70 นาย เข้ารับการทดสอบร่างกายประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 ณ หน้า บก.ร.17 โดยมี พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17(1) เป็นประธานการทดสอบ ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อ 21 ก.พ. 60 พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ ผบ.ร.17 เป็นประธาน พิธีสวดอภิธรรมศพ นางคำ ภูวรรณะ มารดาของ ส.อ.ดุสิต ภูวรรณะ ที่บ้านเลขที่ 40 หมู่ 9 ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จว.พะเยา โดยมี ก.พ.นายทหาร,นายสิบ และพลทหาร ร่วมพิธีฯ

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อ 21 ก.พ. 60 พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17 เป็นผู้แทนมอบของที่ระลึกให้กับกำลังพลทหาร สังกัด ร.17 พัน 4 ที่มาช่วยราชการ บก.ร.17 และ จบภารกิจจำนวน 19 นาย การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อ 19 ก.พ.60 พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ ร.อ.เสาร์จันทร์ซางเพ็ญ ปฎิบัติหน้าที่ ฝอ.1 ร.17 นำกำลังพล นายทหาร และนายสิบ ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ จ.ส.อ.อภิรักษ์ แข็งแรง สังกัด ร.17 พัน 3 ณ สุสานบ้านเด่นชั ต.แม่อ้อ อ.พาน จว.เชียงราย และจบภารกิจ พร้อมเดินทางกลับถึงหน่วย เวลา 1630 การปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหตุการณ์โดยทั่วไปปกติ

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อ 11 ก.พ.60 เวลา 1800 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.ต.ศิริพล ไชยมงคล ฝอ.3 ร.17 เป็นประธานในวันมาฆบูชา ณ วัีดป่าสักคำ ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จว.พะเยา การปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อ 011330 ก.พ. 60 พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ ผบ.ร้อย รส.ที่ 2/รอง ผบ.ร.17 ร่วมกับ ปลัดอำเภอจุน ,นายกเทศมนตรีเวียงลอ ,รองนายกเทศมนตรีฯ ,ผญบ.น้ำจุน หมู่ 10 และตัวแทน บริษัทไทยเทอโกร เข้าร่วมประชุมเจรจา/หารือ/และตรวจสอบพื้นที่ข้อเท็จจริงกรณีปัญหาข้อพิพาทเรื่องที่ดินและถนนทบซับซ้อนที่สาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้าน และที่ดินของบริษัทฯ บริเวณติดกับแม่น้ำอิง ระยะทางประมาณ 1 กม.ระหว่างราษฎร บ.น้ำจุน หมู่ที่ 10 ต.ลอ อ.จุน จว.พะเยา กับบริษัทไทยเทอโกร ณ ห้องประชุมเทศบาลเวียงลอ ต.ลอ อ.จุน จ.พะเยา ในการเจรจาแก้ไขข้อพิพาทขั้นต้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กับทางบริษัทฯ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.ทางบริษัทฯยินยอมให้ราษฎรในพื้นที่สามารถใช้เส้นทางสัญจรได้ ต่อไป 2.เทศบาลเวียงลอและอำเภอจุน จะดำเนินการร่วมกับบริษัทฯ จัดให้เจ้าหน้าที่ที่ดิน มาดำเนินการออกรังวัดที่ดินให้ถูกต้องตามกฎหมาย (พื้นที่สาธารณะประโยชน์) ต่อไป -ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อ 31 ม.ค.60 เวลา 09.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 พร้อมด้วยคณะนายทหาร นายสิบ ร่วมกับอดีตผู้บังคับบัญชาแ ละส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมพิธีรำลึกวีรชนผู้กล้า พตท.2324 ประจำปี 2560 ณ อนุสรณ์ผู้เสียสละ พตท.2324 อ.เชียงคำ จว.พะเยา โดยมี พล.อ.ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ ประธานมูลนิธิ พตท.2324 เป็นประธาน

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อ 27 ม.ค.60 เวลา 11.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะนายทหาร ประดับยศให้กับ ร.ต.วินัย อรรคฮาด อศจ.ร.17 ในโอกาสที่ได้รับยศสูงขึ้น ณ บก.ร.17

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อ 26 ม.ค.60 เวลา 0900 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 พร้อมด้วยกำลังพลของหน่วย ให้การต้อนรับคณะชุดตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตฯ และการตรวจสอบการบริหารงานก องทุนฯ ทบ.ประจำปี 60 ที่เดินทางมาตรวจคุณภาพชีวิ ตฯของหน่วย การรับการตรวจเป็นไปด้วยควา มเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อ 26 ม.ค.60 เวลา 08.30 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง.ผบ.ร.17(1) เป็นผู้แทนร่วมพิธี วางพานพุ่มถวายสักการะพระอน ุสาวรีย์ พญางำเมือง เนื่องในวันคล้ายสถาปนาค่าย พญางำเมือง ณ กองกำกับการ ตชด.32 ค่าย พญางำเมือง อ.เมือง จว.พะเยา

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อ 24 ม.ค.60 เวลา 09.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17(1) เป็นผู้แทนพิธีเปิดการฝึกเพ ิ่มขีดความสามารถ ชป.นทล. ของ ทภ.3 ในพื้นที่ จ.พะเยา โดย ร.17 เป็นหน่วยจัดตั้ง กอ.ฝึกฯ ห้วงตั้งแต่ 23 ม.ค. - 5 ก.พ.60 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกฯ จำนวน 9 ชป. ณ สนามหน้าหน่วยฝึกทหารใหม่ ร.17

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อ 23 ม.ค.60 เวลา 09.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17(1) และ พ.ต.ศิริพล ไชยมงคล น.ฝยก.ร.17 ร่วมตรวจพื้นที่ เพื่อเตรียมรับเสร็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อ 21 มค.60 เวลา 07.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17 เป็นผู้แทนหน่วยฯ พร้อมด้วยกำลังพล นายทหาร,นายสิบ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสา รอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเด ช ณ วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง อ.เมือง จว.พะเยา โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผวจ.พะเยา เป็นประธาน และมีประชาชนในพื้นที่ร่วมพ ิธีประมาณ 700 คน

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อ 20 ม.ค.60 เวลา 1830 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 ได้มอบหมายให้ พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17 พร้อมด้วย กพ.ของหน่วย ร่วมพิธี บำเพ็ญกุศลสตมวาร(๑๐๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภ ูมิพลอดุลยเดช ณ วัด รัตนวนาราม อ.เมือง จว.พะเยา โดยมี พล.ต.สาธิต ศรีสุวรรณ เป็นประธาน และมีประชาชนร่วมพิธีประมาณ  ๓๐๐ คน

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อ 18 ม.ค.60 เวลา 14.30 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คุณอิสรีย์ บุญญะ ประธานแม่บ้าน ทบ.ร.17 และคณะนายทหาร คณะแม่บ้าน ร.17 ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน ต่อธงชัยเฉลิมพลเนื่องในวัน กองทัพไทยของหน่วย ร.17 พัน.4 และ ทพ.31 ณ ร.17 พัน.4 ค่ายขุนจอมธรรม อ.เชียงคำ จ.พะเยา

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อ 18 ม.ค.60 เวลา 14.00 น. คุณอิสรีย์ บุญญะ ประธานแม่บ้าน ทบ.ร.17 พร้อมด้วยคณะแม่บ้าน ร.17 ตรวจเยี่ยมและพบปะคณะแม่บ้า น ทบ.ร.17 พัน.4 ณ ร.17 พัน.4 ค่ายขุนจอมธรรม อ.เชียงคำ จ.พะเยา

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อ 18 ม.ค.60 เวลา 1600 น.
พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17 (1)ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญา ณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ณ สนามกีฬา ร.17 โดยมี ผบ.มทบ.34 เป็นประธาน

อ่านเพิ่มเติม>>

พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 ร่วมพิธีมอบรางวัลและเกียรต ิบัตรให้กับกำลังพลที่มีผลก ารประกวดบ้านพักดีเยี่ยม บรเวณ งานเลี้ยงญาติทหารใหม่ โดยมี ผบ.มทบ.34 เป็นประธาน

อ่านเพิ่มเติม>>

 

เมื่อ 18 ม.ค.60 เวลา 1000 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 และ พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17(1) พร้อมด้วย กำลังพล คณะนายทหาร,นายสิบ ร่วมกิจกรรม พร้อมญาติทหารใหม่ รุ่นปี 2559 ผลัดที่ 2 ของค่ายขุนเจืองธรรมิกราช และมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับกำลังพลทหารใหม่ที่มีผลการฝึกดีเยี่ยม,มอบผ้าห่มให้กับญาติทหารใหม่ ณ สนามกีฬา ร.17

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อ 18 ม.ค.60 เวลา 08.20 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะนายทหาร นายสิบ และพลทหาร มอบเงินสวัสดิการให้กับครอบครัวของกำลังพลที่ภรรยาคลอดบุตร เพื่อเป็นการลดรายจ่ายของกำลังพล ณ หน้า บก.ร.17

อ่านเพิ่มเติม>>

 

เมื่อ 17 ม.ค.60 เวลา 0800 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้พ.ต.ศิริพล ไชยมงคล รองเสธ.ร.17 เป็นตัวแทนหน่วย พร้อมด้วยคณะนายทหารและกำลังพลนายสิบ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ,ฝ่ายปกครอง,องค์การบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จว.พ.ย. ร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช วันที่ 17 มกราคม 2560 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา โดยมีพิธีการวางพาพุ่มดอกไม้สดของส่วนราชการในพื้นที่ จว.พ.ย. เพื่อถวายพระราชสดุดีและร่วมกันร้องเำพลงสรรเสร็ญพระบารมี โดยมี นาย ณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผวจ.พะเยา เป็นประธาน

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อ 14 ม.ค.60 เวลา 09.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17 (1) เป็นผู้แทน ร่วมพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560 ของค่ายขุนเจืองธรรมิกราช โดยมี ผบ.มทบ.34 เป็นประธาน ซึ่งหน่วยได้นำอาวุธยุทธโะปกรณ์ มาร่วมแสดงให้เด็กที่ได้มาร่วมงานวันเด็กได้ชมและบันทึกภาพเป็นที่ระลึก พร้อมกับ คุณอิสรีย์ บุญญะ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.ร.17 และคณะแม่บ้าน ร.17 ได้นำขนม และไอศครีม มามอบให้กับเด็ก ณ สนามหน้าหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.34

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อ 14 ม.ค.60 เวลา 07.30 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17 (1) เป็นประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรมวันเด็ก โดยมี คุณอิสรีย์ บุญญะ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.ร.17 และคณะนายทหาร นายสิบ พลทหาร คณะแม่บ้าน ร.17 ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560 โดยได้มอบของขวัญวันเด็กให้กับบุตรของกำลังพลทุกคน ณ มุมกาแฟ บก.ร.17

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อ 12 ม.ค.60 เวลา 15.30 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17 (1) เข้าพบปะพูดคุยให้กำลังใจแล ะมอบผ้าห่มให้กับ ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย น.ส.ทัศนีวรรณ วงค์ก่อ บ.ท่าฟ้าใหม่ เลขที่ 56 ม.7 ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อ 11 ม.ค.60 เวลา 13.30 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17 (1) พร้อมด้วยคณะนายทหาร ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่ อ.เชียงม่วน มอบผ้าห่มและเสื้อกันหนาวให้กับเด็กนักเรียนและราษฎร ในพื้นที่ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา จำนวน 200 คน ณ โรงเรียนบ้านท่าฟ้าเหนือ ม.1 ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อ 10 ม.ค.60 เวลา 10.30 น. พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17 (1) พร้อมด้วยคณะนายทหาร ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่ อ.ดอกคำใต้ มอบผ้าห่มและเสื้อกันหนาวให ้กับเด็กนักเรียนและราษฎร ในพื้นที่ ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา จำนวน 300 คน ณ อาคารเอนกประสงค์ บ.ปางงุ้น ม.6 ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อ 07 ม.ค.60 เวลา 14:30 น. ร้อย.รส.ที่2 (ร.17) กกล.รส.พย. อ.เชียงม่วน โดย พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17,พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17(1)/ ผบ.ร้อย.รส.ที่2 มอบหมายให้ ร.ท.บุญเลิศ ค้ำจุน น.ฝกร.ร.17 / ร.ต.ถาวร เพชรแสนงาม หน.ชุด ชป.มวลชน อ.เชียงม่วน 
พร้อม กำลังพล 10 นาย ช่วยเหลือและพูดคุยให้กำลัง ใจพร้อมมอบข้าวสารอาหารแห้ง ,เครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ น.ส.ทัศนีวรรณ วงศ์ก่อ บ้านเลขที่ 56 ม.7 บ้านท่าฟ้าใหม่ ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา เนื่องจากประสบอัคคีภัย เพลิงไหม้บ้านเสียหายทั้งหล ัง ผลการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ต ำรวจมีสาเหตุเนื่องจากไฟฟ้า ลัดวงจร

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อ 07 ม.ค.60 เวลา 09:00 น. พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17 (1) เข้างานวันสถาปนากองพันทหาร ปืนใหญ่ที่ 17 ครบรอบปีที่ 37 พร้อมด้วย นายทหาร,นายสิบ ณ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อ 6 ม.ค.60 เวลา 14.30 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17 (1) ตรวจเยี่ยมการฝึกเคลื่อนย้า ยทางยุทธวิธี และพักแรมในสนาม ทหารใหม่ รุ่นปี 2559 ผลัดที่ 2 ของหน่วยฝึกทหารใหม่ ร.17 ณ อ่างเก็บน้ำห้วยบง ต.แม่ปืม อ.เมือง จ.พะเยา

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 5 ม.ค.60 เวลา 13:00 น. หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.17 ทำการแข่งขันการฝึกทหารใหม่  รุ่นปี 2559 ผลัดที่ 2 ในสถานีที่ 4 การยิงปืนด้วยกระสุนจริง และสถานีที่ 5 วิชาทหารทั่วไปและการฝึกทาง ยุทธวิธี ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.17

อ่านเพิ่มเติม>>

 

เมื่อ 05 ม.ค.60 เวลา 08.10 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17 (1) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะกรรมการ การแข่งขันการฝึกทหารใหม่ พล.ร.7 กระทำพิธีเปิดการแข่งขันการ ฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2559 ผลัดที่ 2 ของหน่วยฝึกทหารใหม่ ร.17 ณ สนามหน้าหน่วยฝึกทหารใหม่ ร.17

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อ 5 ม.ค.60 เวลา 05.30 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17 (1) ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจทหา รใหม่ ในการแข่งขันการฝึกทหารใหม่  รุ่นปี 2559 ผลัดที่ 2 ในสถานีที่ 1 สถานีการทดสอบความสมบูรณ์แข ็งแรงทางร่างกาย ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.17

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อ 4 ม.ค.60 เวลา 18.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17 (1) ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจทหา รใหม่ ในการแข่งขันการฝึกทหารใหม่  รุ่นปี 2559 ผลัดที่ 2 ในสถานีที่ 6 สถานีการอบรม ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.17

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อ 01 ม.ค.60 เวลา 09.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 พร้อมด้วย พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17 (1) ร่วมให้การต้อนรับ พล.ท.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ มทภ.3 ในโอกาสเยี่ยมชมโครงการเดิน ตามรอยเท้าพ่อ ของหน่วยทหารภายในค่ายขุนเจ ืองธรรมิกราช ณ ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช อ.เมือง จ.พะเยา

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อ 1 ม.ค.60 พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 , พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง.ผบ.ร.17 , นาง อิสรีย์ บุญญะ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก ร.17 พร้อมด้วย คณะ นายทหาร นายสิบ พลทหาร ได้เข้าร่วมงานประเพณีทำบุญ ตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ปี พุทธศักราช 2560 ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์พ่อขุนง ำเมือง ต.รอบเวียง อ.เมือง จว.พะเยา โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน และ มีพระสงฆ์รับบิณฑบาต จำนวน 89 รูป

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อ 312330 พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ ร.ต.ยุทธศาสตร์ วรนุกุลชัย ผู้ฝึกทหารใหม่ ร.17 เป็นประธานในกิจกรรมสวดมนต์ ข้ามปีของหน่วยฝึกทหารใหม่ ณ หน้าศาลาพระไพรีพินาศ บก.ร.17

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 31 ธ.ค.59 เวลา 1810 น.
พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 พร้อมด้วย พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17 (1) ร่วมให้การต้อนรับ พล.ท.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ มทภ.3 ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยม จุดบริการประชาชนห้วงวันหยุ ดปีใหม่ ในพื้นที่ จ.พะเยา ณ ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนเจืองธร รมิกราช ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช อ.เมือง จ.พะเยา

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 31 ธ.ค.59 เวลา 1530 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 พร้อมด้วย พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17 (1) ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน  ของหน่วย ร.17 และ ป.พัน.17 ที่ตั้งให้บริการประชาชนในห ้วงวันหยุด ปีใหม่ ตั้งแต่ วันที่ 29 ธ.ค.59 - 4 ม.ค.60 พร้อมกับได้มอบของให้กับกำล ังพลประจำจุดบริการประชาชน และผู้ใหญ่บ้านที่ร่วมให้บร ิการประชาชน ณ หน้าค่ายขุนเจืองธรรมิกราช อ.เมือ จ.พะเยา

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 30 ธ.ค.59 เวลา 1400น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17,คุณอิสรีย์ บุญญะ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.ร.17 พร้อมด้วยคณะนายทหาร ร่วมกับ ส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่ อ.จุน แจกผ้าห่ม,เสื้อกันหนาว และขนม ให้กับเด็กนักเรียนและราษฏร ในพื้นที่ บ.แม่ทะลาย ต.พระธาตุข้งแกง อ.จุน จ.พะเยา ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านทะลาย ต.พระธาตุขิงแกง อ.จุน จ.พะเยา

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อ 30 ธ.ค.59 พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 พร้อมด้วยคณะนายทหาร มอบรถจักรยานยนต์ จำนวน 4 คัน ให้กับ บก.ควบคุมพื้นที่พิเศษดอยวา วีและดอยเวียงวา เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ณ หน้า บก.ร.17

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อ 30 ธ.ค.59 พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 รับการกล่าวคำอวยพร ปีใหม่ 2560 จาก พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17 (1) และคณะนายทหาร นายสิบ พลทหาร พร้อมกับได้มอบของที่ระลึกใ ห้กับกำลัง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับ กำลังพลในการปฏิบัติงาน ปีใหม่ 2560 ณ หน้า บก.ร.17

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อ 29 ธ.ค.59 คุณ สุภาพ สิริบรรสพ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาค 3 ได้เดินทางมาเยี่ยมเยียน ชมรมแม่บ้านทหารบกค่ายขุนเจ ียงธรรมิกราช โดยมี พล.ต.สาธิต ศรีสุวรรณ ผบ.มทบ.34 , พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง.ผบ.ร.17 , นาง อิสรีย์ บุญญะ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก กรมทหารราบที่ 17 พร้อมด้วย คณะทหาร และ แม่บ้าน ค่ายขุนเจียงธรรมิกราช ร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้ คุณ สุภาพ สิริบรรสพ ได้ให้เกียรติ เที่ยวชมผลิตภัณฑ์ ของชมรมแม่บ้านทหารบก ร.17 และเยี่ยมชมบ้านพักของหน่วย

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2559 เวลา19:00 น. มว.รส.ที่ 1ร้อย รส.ที่ 2(ร.17) กกล.รส.จว.พย. อ.ดอกคำใต้ โดย พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง.ผบ.ร.17/ ผบ.ร้อย.รส.ที่2 มอบหมายให้ พ.ต.ศิริพล ไชยมงคล ฝอ.3 ร.17ร่วมพิธีปล่อยแถวบูรณาก ารกวาดล้างอาชญากรรมยาเสพติ ด และลดอุบุติเหตุช่วงเทศกาลป ีใหม่ 2560 ของ สภ.ดอกคำใต้ โดยมีนายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ นายอำเภอดอกคำใต้ เป็นประธานในพิธีฯ โดยการอำนวยการของพ.ต.อ.สมาน จิตบุญ ผกก.สภ.ดอกคำใต้ มีหัวหน้าส่วนราชการ/ ผู้บริหารสถานศึกษา/ ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ/ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนเข้าร่วม พิธีในครั้งนี้ประมาณ 200 คน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อ 28 ธ.ค.59 พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 ได้มอบหมายให้ พ.ต.ศิริพล ไชยมง น.ฝยก.ร.17 เป็นผู้แทนนำกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรม kick off “ กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจัง หวัดพะเยา ประจำปี ๒๕๖๐ ” และ งานวันป้องกันอุบัติเหตุแห่งชาติ ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์  พ่อขุนงำเมือง

 

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อ 24 ธ.ค.59 พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 ได้มอบหมายให้ ร.ท.สมชาติ วงค์ใหญ่ นำกำลังพลไปร่วมพิธี ปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรม โดยมี พล.ต.ต. ชูรัตน์ ปานเหง้า รักษาการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 เป็นประธานในพิธี ณ หน้ามหาวิทยาลัยพะเยา

 

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อ 21 ธ.ค.59 เวลา 09.30 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.ต.พณิชพล ไร่นากิจ ฝอ.2 ร.17 เป็นประธานในพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะของทหารใหม่ รุ่น 2559 ผลัดที่ 2 แบะสวดมนต์ความถวายอาลัยถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องสอนอบรมของหน่วย

 

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อ 14 ธ.ค.59 พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17 ให้การต้อนรับ คณะ ศอว.ศอพท. โดยมี พ.อ.วันชัย เกตุวิทยา ผอ.กวพ.ศอพท. เป็น หัวหน้าคณะ เพื่อรับทราบปัญหา อาวุธยุทโธปกรณ์ ที่ผลิตจาก ศอว.ศอพท. และดำเนินการซ่อมบำรุง ค.120 มม.

 

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อ 14 ธ.ค.59 พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17ร่วมพิธีเปิดการฝึกอ บรมชุดปฏิบัติการรณรงค์ และ ควบคุมไฟป่าฯ ณ ห้องสอน อบรม ร้อย.มทบ.34

 

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อ 14 ธ.ค.59 พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17 ร่วมกิจกรรม กาแฟยามเช้าของหัวหน้าส่วนร าชการ จว.พะเยา ณ แหล่งสมาคมค่ายขุนเจียงธรรม ิกราช โดยมี ผบ.มทบ.34 เป็นประธาน

 

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อ วันที่ 11 ธ.ค.59 เวลา 0900 พ.อ.วรเทพ. บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17 เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคี  กรมทหารราบที่ 17 พร้อมพุทธศาสนิกชนทอดถวาย ณ วัดลอมต้นผึ้ง ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด จว.ช.ร. เพื่อสมทบทุนสร้างเสนาสนะ บูรณะอาราม

 

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อ 6 ธ.ค.59 พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 , พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17(1) และคณะนายทหาร ตรวจพื้นที่ปลูกผักสวนครัว บริเวณบ้านพักของกำลังพล ตามนโยบายโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อ 5 ธ.ค.59 เวลา 14.30 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 และ คุณอิสรีย์ บุญญะ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.ร.17 พร้อมด้วยคณะนายทหาร นายสิบ พลทหาร และคณะแม่บ้าน ร.17 จัดกิจกรรมเกี่ยวข้าวตามโครงการ ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ แปลงนาสาธิต ศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพี ยง ร.17 โดยมี พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 เป็นประธาน

 

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อ 05 ธ.ค.59 เวลา 14.15 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 และ คุณอิสรีย์ บุญญะ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.ร.17 พร้อมด้วยคณะนายทหาร นายสิบ พลทหาร และคณะแม่บ้าน ร.17 จัดกิจกรรมปล่อยปลา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพี ยง ร.17 โดยมี พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 เป็นประธาน

 

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อ 05 ธ.ค.59 เวลา 14.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 และ คุณ อิสรีย์ บุญญะ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.ร.17 พร้อมด้วยคณะนายทหาร นายสิบ พลทหาร และคณะแม่บ้าน ร.17 กระทำพิธีเปิดป้ายศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียง ร.17 ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียง ร.17 โดยมี พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 เป็นประธาน

 

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อ 5 ธ.ค.59 เวลา 11.30 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 และ คุณ อิสรีย์ บุญญะ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.ร.17 พร้อมด้วยคณะนายทหาร จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กพิเศษ และ มอบผ้าห่มให้กับเด็กพิเศษ ณ ศูนย์การศึกษาเด็กพิเศษ จ.พะเยา

 

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อ 5 ธ.ค.59 เวลา 11.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 และ คุณอิสรีย์ บุญญะ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.ร.17 พร้อมด้วยคณะนายทหาร ถวายสังฆทานและจัดกิจกรรมทำ ความสะอาด วัดอารามป่าน้อย อ.เมือง จ.พะเยา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมร าชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภ ูมิพลอดุลยเดช พร้อมกับมอบผลไม้กับกำลังพล ที่ร่วมกิจกรรม ณ วัดอารามป่าน้อย อ.เมือง จ.พะเยา

 

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อ 5 ธ.ค.59 เวลา 09.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 และ คุณอิสรีย์ บุญญะ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.ร.17 พร้อมด้วยคณะนายทหาร ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดลานอนุสาวรีย์ พ่อขุนงำเมือง และ ลานเอนกประสงค์หลังเทศบาลเมืองพะเยา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ มอบผลไม้กับกำลังพลที่ร่วมกิจกรรม ณ อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง กว๊านพะเยา

 

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อ 5 ธ.ค.59 เวลา 07.30 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 และคุณอิสรีย์ บุญญะ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.ร.17 พร้อมด้วยคณะนายทหาร ร่วมพิธีปล่อยปลาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวนคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ กว๊านพะเยา

 

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อ 5 ธ.ค.59 เวลา 06.30 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 และ คุณ อิสรีย์ บุญญะ ประมาณชมรมแม่บ้าน ทบ.ร.17 พร้อมด้วยคณะนายทหาร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิำพลอดุลยเดช ณ อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมืองริมกว๊านพะเยา โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผวจ.พะเยา เป็นประธาน

 

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อ 2 ธ.ค.59 คณะนายทหารฝ่ายอำนวยการ นายสิบ กำลังพล ได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดศรีโคมคำ อ.เมือง จ.พะเยา โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผวจ.พะเยา เป็นประธาน

 

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.59 เวลา 17:00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 ได้มอบหมายให้ พต.พณิชพล ไร่นากิจ และคณะนายทหาร ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบกำหนดปัญญาสมวาร(50 วัน) ณ วัดรัตนวนาราม ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จว.พะเยา โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ์ ผวจ.พะเยา เป็นประธาน และ มทบ.34 เป็นเจ้าภาพ ในพิธี

 

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อ 01ธ.ค.59 เวลา 09:39 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 ได้มอบหมายให้ พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบกำหนดปัญญาสมวาร(50 วัน) ณ วัดรัตนวนาราม ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จว.พะเยา โดยมี ผบ.มทบ.34 เป็นประธานในพิธี

 

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อ 30 พ.ย.59 พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17 เป็นประธาน ใน พิธีสวดมนต์ถวายอาลัยและรับฟังบรรยายศีลธรรมประจำเดือน ณ วัดป่าแดด ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จว.พะเยา

 

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อ 30 พ.ย.59 พ.อ.วรเทพ บุญยะ ผบ.ร.17 ได้มอบหมายให้ ฝกร.ร.17 นำกำลังพล จำนวน 18 นาย ร่วมกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทยร่วมใจกำจัดผักตบชวา เพื่อเป็นการทำถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณริมกว๊านพะเยา บ.แม่ใส ต.แม่ใส อ.เมือง จว.พ.ย.พร้อมด้วย ส่วนราชการและประชาชนรอบกว๊านพะเยา มี นายประจญ ปรัชญ์สกุล รอง ผวจ.พ.ย.เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 1,000 คน

 

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อ 29 พ.ย.59 พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 ได้มอบหมายให้ พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17 (1) ไปตรวจเยี่ยม/พบปะและให้กำลังใจ ให้กับกำลังพล นขต.ร.17 เพื่อคัดเลือกนักกีฬายิงปืนทางยุทธวิธี ของ ร.17 เพื่อตัวแทนไปแข่งขันฯ ทภ.3 ณ ร.17 พัน.3 ค่ายเม็งรายมหาราช อ.เมือง จว.เชียงราย

 

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อ 241130 พ.ย.59 พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17 และ น.ฝกบ.ร.17 ร่วมให้การต้อนรับ พ.อ.จาตุรงค์ เชื้อคำฟู รองเสธฯ ทภ.3 และคณะฯ ในโอกาสเดินทางมาตรวจสอบความต้องการงบประมาณกลุ่มงานซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2561 ณ บก.มทบ.34 และทำการได้ตรวจสอบอาคารบ้านพักและ ร้อย.ค.หนักฯ ในส่วนของ ร.17 ที่จะทำการปรับปรุงซ่อมแซม ณ ร.17 ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช อ.เมือง จ.พะเยา

 

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อ 23 พ.ย.59 เวลา 1300 น.
พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17 / ผบ.ร้อย.รส.ที่2 (ร.17) นำกำลังพลจากกรมทหารราบที่17 จำนวน 15 นาย ร่วมกับ นายสังวร อินต๊ะสาร นายก อบต.บ้านปิน และชาวบ้าน จำนวน 40 คน ช่วยเกี่ยวข้าวของนายศรีทอน  คิดดี เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอยู่บ้านเลขที่73 บ้านปินพัฒนา ม.8 ต.บ้านปิน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ซึ่งปลูกข้าวเหนียวพันธุ์ กข.6 จำนวน 15 ไร่ ซึ่งสร้างความปลาบปลื้มยินดีให้กับเจ้าของนาอย่างยิ่งท ี่มีทหารมาช่วยเกี่ยวข้าว ทำให้ลดต้นทุนในการผลิตของตนเองได้เป็นอย่างมาก การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 23 พ.ย.59 เวลา 0900 น.
พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17 ร่วมกับ ฝอ.ฯ ที่เกี่ยวข้องตรวจพื้นที่ปลูกผักสวนครัว บริเวณหัวห้องแถวบ้านพักของ กำลังพล ซึ่งดำเนินการโดยชุดเฉพาะกิจของหน่วย ซึ่งมี ร.ท.สุวรรณชัย สอไชยยศ เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อ 22 พ.ย.59 เวลา 1300 น.
พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 ได้มอบหมายให้ ร.ท.สมชาติ วงค์ใหญ่ นำกำลังพลของหน่วย ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่  กำจัดผักตบชวาบริเวณข้างกว๊านพะเยา เนื่องในกิจกรรมรวมพลังเพื่อเป็นการแสดงความอาลัยน้อมถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อเวลา 22 พ.ย.59 เวลา 0920 น.
พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 ได้มอบหมายให้ ร.ท.สมชาติ วงค์ใหญ่ นำกำลังพล น. และ พลทหาร ไปร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในก ิจกรรมรวมพลังเพื่อเป็นการแสดงความอาลัยน้อมถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา

 

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อ 22 พ.ย.59 เวลา 08.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17 พร้อมด้วยคณะนายทหาร นายสิบ และพลทหาร ร่วมกับหน่วยทหารภายในค่ายข ุนเจืองธรรมิกราช และหน่วยงานราชการทีใกล้เคียง จัดกิจกรรมปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (ทำดีด้วยวาจา) เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 9 พร้อมกับร่วมร้องเพลงชาติไทย และเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ณ มทบ.34 โดยมี พล.ต.สาธิต ศรีสุวรรณ ผบ.มทบ.34 เป็นประธาน

 

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อ 21 พ.ย.59 พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 ได้มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของกำลังพล ร.17 และ พัน.นขต.ร.17 พร้อมกับมอบพระขุนแผนพรายกุ มารให้กับกำลังพล โดยมี รอง ผบ.ร.17(1) และ ผบ.พัน.นขต.ร.17 เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ห้องประชุม บก.ร.17

 

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อ 21พ.ย.59 พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 ได้รับการรายงานตัวเข้าหน่วยของกำลังพลนายทหารสัญญาบัตร จำนวน 1 นาย และ รายงานตัวออกเพื่อไปรับราชการในตำแหน่งที่สูงขึ้นในหน่วยใหม่ จำนวน 3 นาย พร้อมกับได้มอบของที่ระลึกให้กับนายทหารสัญญาบัตรที่เข ้ารับการรายงานตัว ณ บก.ร.17

 

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 20 พ.ย.59 เวลา 11.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 ตรวจเยี่ยมการพบญาติ ของทหารใหม่ รุ่นปี 2559 ผลัดที่ 2 ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.17

 

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อ 17 พ.ย.59 เวลา 13.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17, คุณ อิสรีย์ บุญญะ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.ร.17 ให้การต้อนรับ พล.ท.กฤษณ์ กิจสุวรรณ พร้อมคณะฯ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยม  บก.พื้นที่พิเศษดอยวาวี และมอบผ้าห่ม,เสื้อกันหนาว ให้กับกำลังพล บก.พื้นที่พิเศษดอยวาวี พร้อมกับเดินทางไปมอบอุปกรณ ์การเรียนการสอน,ตุ๊กตา,ผ้า ห่ม และเสื้อกันหนาวให้กับ รร.ตชด. บ้านห้วยน้ำกลืน ณ ลานหน้า รร.ตชด. บ้านห้วยน้ำกลืน และ รร.บ้านห้วยน้ำเย็น และราษฎรในพื้นที่ ต.วาวี ณ อาคารเอนกประสงค์ รร.บ้านห้วยน้ำเย็น ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 17 พ.ย.59 เวลา 16.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17 ให้การต้อนรับ พ.อ.จิรวัฒน์ จุฬากุล รอง ผบ.พล.ร.7 และคณะฯ ในโอกาสเดินทางตรวจเยี่ยมมอบนโยบายการฝึกทหารใหม่ และพบปะให้โอวาทกับทหารใหม่  ปี 2559 ผลัดที่ 2 ของ ร.17 และ ป.พัน.17 ณ ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช อ.เมือง จ.พะเยา

 

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อ 16 พ.ย.59 ผบ.ป.พัน.17 พร้อมคณะมารายงานตัว กับ พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 และ รับมอบของที่ระลึก ณ มุมกาแฟ บก.ร.17

 

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 14 พ.ย.59 เวลา 19.30 น. พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ ผบ.ร้อย.รส.ที่2(ร.17) กกล.รส.จว.พย. เข้าร่วมพิธี ปล่อยโคมไฟ สถิตในดวงใจ นิรันดร เสด็จสู่สวรรคาลัย เพื่อเป็นพระราชกุศลแด่พระบ าทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพ ลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสเทศกาลวันลอยก ระทง ประจำปี 2559 ณ บริเวณน้ำร่องช้าง อ.ดอกคำใต้ มีประชาชน และหน่วยงานราชการหน่วยงานเ อกชน เข้าร่วมในพิธีอย่างคับคั่ง  โดยมี นายศักดิ์ชัย โชตินานนท์ นายอำเภอดอกคำใต้ เป็นประธานในพิธี พ.อ.ยรรยง ทิพาปรกรณ์ ผบ.ร้อย.รส.ที่ 2 (ร.17)กกล.รส.จว.พย. ได้ร่วมกับ พ.ต.อ. สมาน จิตบุญ ร่วมกันตรวจตราดูแลความสงบเ รียบร้อยให้กับประชาชนภายในงาน

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 14 พ.ย.59 เวลา 17.30 น. พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ ผบ.ร้อย.รส.ที่2(ร.17) กกล.รส.จว.พย.จัดกำลัง ชป.เตรียมพร้อม ร้อย.รส.ที่ 2ฯ ร่วมกับ พ.ต.อ.สมาน จิตบุญ ผกก. สภ.ดอกคำใต้ สนธิกำลังร่วมกัน 3 ฝ่าย ทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง ร่วมพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้ างอาชญากรรมช่วงเทศกาลวันลอ ยกระทง ประจำปี 2559 ของอำเภอดอกคำใต้ และมีตัวแทนเกษตรกรนำผลผลิต ข้าวมาจำหน่ายภายในงาน ด้วยมี น.ส. ธนพร ศรีวิราช นางสาวไทย ประจำปี 2559 มาร่วมจำหน่ายข้าวกับเกษตรก ร ณ สถานีตำรวจภูธรดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา โดยมี นายศักดิ์ช้ย โชตินานนนท์ นายอำเภอดอกคำใต้ เป็นประธานในพิธี มีผู้เข้าร่วมพิธีประมาณ 150 คน

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 14 พ.ย.59 เวลา 0900 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 ได้มอบหมายให้ ร.อ.อินสอน อุปนันท์ พร้อมด้วย กพ.ของหน่วย เข้าร่วมขบวนแห่กัณเทศน์ (เทศน์มหาชาติ)เนื่องในงานประเพณียี่เป็ง จังหวัดพะยา โดยขบวนเริ่มตั้งแต่ ศาลหลักเมืองไปยัง วัดศรีโคมคำ

 

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อ 15 พ.ย.59 เวลา 11.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17 ร่วมพิธีต้อนรับทหารกองประจ ำการ รุ่นปี 2559 ผลัดที่ 2 ของหน่วยทหารในค่ายขุนเจือง ธรรมิกราช ณ สนามหน้า ร้อย ค.หนัก ร.17 โดยมี พล.ต.สาธิต ศรีสุวรรณ ผบ.มทบ.34 เป็นประธาน

 

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อ 11 พ.ย.59 เวลา 08.15 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17 มอบเครื่องตัดหญ้าให้กับ บก.ร.17 และ ร้อย นขต.ร.17 เพื่อใช้ในการพัฒนาพื้นที่ร ับผิดชอบของหน่วย ณ บก.ร.17

 

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อ 11 พ.ย.59 พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 พร้อมด้วย พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง.ผบ.ร.17(1) และฝ่ายอำนวยการตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำ และ มอบเมล็ดพันธุ์ผักให้กับเจ้าหน้าที่ ณ สวนเกษตรของหน่วย

 

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 10 พ.ย.59 เวลา 15:30 น.
พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ ผบ.ร้อย.รส.ที่2(ร.17) กกล.รส.จว.พย.จัดกำลัง ชป.เตรียมพร้อม ร้อย.รส.ที่ 2ฯ สนธิกำลังร่วม 3 ฝ่าย ทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง ร่วมพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2559 ของอำเภอจุน ณ สถานีตำรวจภูธรจุน จ.พะเยา โดยมี พ.ต.อ.รังสิต โล่ไทยสงค์ รอง ผบก.ภ.จว.พะเยา เป็นประธานในพิธีฯ

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อ 11 พ.ย.59 พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 พร้อมด้วย พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง.ผบ.ร.17(1) และฝ่ายอำนวยการตรวจเยี่ยม การปรับปรุงตลาดรวมรวมใจ เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งค้าขายอาหารของหน่วย

 

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 59 เวลา 18:00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 ได้มอบหมายให้ ร.ท.ถวิล ปิงยศ และกำลังพลนายสิบ 2 นาย เข้าร่วมพระพิธีสวดอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุลศลแด่พระบา ทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพ ลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิรา บรมนาถบพิตร ณ วัดศรีโคมคำ โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ์ ผวจ.พะเยา เป็นประธาน และ สโมสรโรตารี พะเยา

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 09 พ.ย.59 เวลา 16:00 น. พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ ผบ.ร้อย.รส.ที่2(ร.17) กกล.รส.จว.พ.ย.จัดกำลัง ชป.เตรียมพร้อม ร้อย.รส.ที่2ฯ ร่วมกับกำลังพลจาก มทบ.34 ,ป.พัน.17,จนท.ตำรวจและส่วน ราชการอื่นๆ ร่วมพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้ างอาชญากรรมก่อนช่วงเทศกาลว ันลอยกระทง ประจำปี 2559 ของ จว.พ.ย. โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน ณ ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง  อ.เมือง จว.พ.ย.

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อ 090730 พ.ย. 59 พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17 พร้อมคณะนายทหาร,หัวหน้าส่วนราชการ และ มทบ.34 ร่วมงานกาแฟยามเช้า ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยา โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน

 

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันืที่ 09 พ.ย. 59 เวลา 07:00 น. พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17 พร้อมคณะนายทหาร,หัวหน้าส่ว นราชการ และประชาชนในพื้นที่ ประมาณ 50 คน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวเห นียว ณ ศาลาท่าน้ำ วัดติโลกอาราม โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน

 

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 08 พ.ย. 59 เวลา 18:00 น.
พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 ได้มอบหมายให้ ร.ท.สมชาติ วงค์ใหญ่ นายทหารพร้อมกำลังพลนายสิบ เข้าร่วมพระพิธีสวดอภิธรรมถ วายเป็นพระราชกุลศลแด่พระบา ทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพ ลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิรา บรมนาถบพิตร ณ วัดศรีโคมคำ โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ์ ผวจ.พะเยา เป็นประธาน

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อ 5 พ.ย. 59 เวลา 18:00น.
พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 ได้มอบหมายให้ ร.ท.บุญเลิศ ค้ำจุน และกำลังพลนายสิบ 2 นาย เข้าร่วมพระพิธีสวดอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุลศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิรา บรมนาถบพิตร ณ วัดศรีโคมคำ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี สมัย คำชมภู เป็นประธาน และ นายนันทนา รักกอบชัย สถานีวิทยุตำตรวจภูธรภาค 5 พะเยา เจ้าภาพ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อ 5 พ.ย.59 เวลา 09.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 เป็นประธานในพิธีมอบสมุดบัน ทึกวินัยชีวิตทหารกองประจำก ารให้กับทหารใหม่ รุ่นปี 2559 ผลัดที่ 2 และ กระทำพิธีเปิดการฝึกทหารใหม ่ รุ่นปี 2559 ผลัดที่ 2 ณ บริเวณสนามหน้าหน่วยฝึกทหาร ใหม่ ร.17

 

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อ 5 พ.ย.59 เวลา 08.20 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 เป็นประธานในพิธีประดับยศให้กับกำลังพลที่ได้รับยศสูงขึ้น โดยมี นายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน 1 นาย และนายทหารชั้นประทวน จำนวน 8 นาย ณ บก.ร.17

 

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อ 4 พ.ย.59 เวลา 17.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ ร.17 พัน.2 เพื่อพบปะและให้โอวาททหารใหม่ ผลัดที่ 2/59 และได้ตรวจเยี่ยม ชป.นทท.ทภ.3 ประจำปี 60 ร.17 พัน.2 เพื่อพบปะและให้โอวาท ณ สนามฝึก ร.17 พัน.2

 

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อ 04 พ.ย. 59 เวลา 1800 น.
พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 ได้มอบหมายให้ ร.ต.ทัชช แก่นน้อย และกำลังพลนายสิบ 2 นาย เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรม ถวายพระบรมศพฯ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดศรีโคมคำ โดยมี นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน และกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 เป็นเจ้าภาพ

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 59 เวลา 1800 น.
พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 ได้มอบหมายให้ ร.ท.สุวรรณชัย สอไชยยศ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรม ถวายพระบรมศพฯ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดศรีโคมคำ โดยมี นายคมน์ มีศรี สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา เป็นประธาน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 59 เวลา 18.00 น. 
พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 ได้มอบหมายให้ ร.ท.วัชรพงษ์ อาลัย พร้อมกำลังพลนายสิบ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอ ภิธรรม ถวายพระบรมศพฯ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภ ูมิพลอดุลยเดช ณ วัดศรีโคมคำ โดยมี นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเย า เป็นประธาน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเร ียบร้อย

 

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อ 01 พ.ย.59 เวลา 09.00 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 ได้มอบหมายให้ พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17 ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำกรร มวิธีการรับตัวทหารใหม่ รุ่นปี 2559 ผลัดที่ 2 ของ ร.17 ณ โรงยิมฯ มทบ.34 ค่ายขุนเจียงธรรมิกราช อ.เมือง จ.พะเยา

 

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 59 เวลา 1800 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 ได้มอบหมายให้ ร.ท.บุญเลิศ ค้ำจุน และกำลังพลนายสิบ 2 นาย เข้าร่วมพระพิธีสวดอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุลศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิรา บรมนาถบพิตร ณ วัดศรีโคมคำ โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ์ ผวจ.พะเยา เป็นประธาน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อ 31 ต.ค.59 เวลา 11.30 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 รับการรายงานตัวออกหน่วยของ พ.ท.สมรรถชัย แปงสาย รอง เสธ.ร.17 เพื่อไปรับตำแหน่งใหม่ พร้อมกับกล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดี ณ บก.ร.17

 

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อ 31 ต.ค.59 เวลา 10.30 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 ร่วมพิธีอำลาธงชัยเฉลิมพลและชีวิตทหารกองประจำการ ผลัดที่ 2/57 ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช ณ สนามหน้า กองร้อย มทบ.34 โดยมี พล.ต.สาธิต ศรีสุวรรณ ผบ.มทบ.34 เป็นประธาน

 

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 59 เวลา 09.00น. ประธานแม่บ้านทหารบก ร.17 พร้อมด้วยคณะแม่บ้านฯ ได้แจกจ่ายริบบิ้นโบว์สีดำให้กับประชาชนผู้ยากจน ที่เดินทางมารับการรักษา ณ โรงพยาบาลพะเยา จำนวน 250 ชิ้น

 

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อ 31 ต.ค.59 เวลา 08.15 น. พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 เป็นประธานในพิธีมอบสมุดประจำตัวทหารกองหนุนและของที่ระลึก ให้กับกำลังพลพลทหารที่จะปลดประจำการ ณ หน้า บก.ร.17

 

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อ 29 ต.ค. 59 พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 ได้มอบหมายให้ ร.ท.สมชาติ วงศ์ใหญ่ และ กำลังพลนายสิบ เข้าร่วมพระพิธีสวดอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุลศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิรา บรมนาถบพิตร ณ วัดศรีโคมคำ โดยมี ว่าที่ ร.ต สมัย. คำชมภู ปลัดจังหวัดพะเยา เป็นประธาน

 

อ่านเพิ่มเติม>>

เมื่อ 28 ต.ค.59 พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 เป็นประธานพิธีปิดการฝึกและ ประดับเครื่องหมายครูทหารให ม่ ให้กับ กพ. พลทหารที่เข้ารับการฝึกในหล ักสูตร ครูทหารใหม่ รุ่นปี 2559 ผลัดที่ 2 พร้อมด้วย นายทหารและ ฝอ.ฯ ณ หน้าหน่วยฝึกทหารใหม่ ร.17 ต่อมา ผบ.ร.17 พบปะ/ มอบนโยบายในการฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2559 ผลัดที่ 2 แก่กำลังพล หน่วยฝึกทหารใหม่ฯ ณ ห้องสอนอบรม หน่วยฝึกทหารใหม่ฯ

 

อ่านเพิ่มเติม>>

พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 ได้มอบหมายให้ ร.อ.เสาร์ จันทร์ซางเพ็ญ ฝอ.1 ร.17 และกำลังพลนายสิบ 2 นาย เข้าร่วมพระพิธีสวดอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุลศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราบรมนาถบพิตร เนื่องในวันปวรณาครบรอบ 15 วัน

 

อ่านเพิ่มเติม>>

พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 ,พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17 ,พ.ท.สมรรถชัย แปงสาย รองเสนาธิการ ร.17 และ ฝ่ายอำนวยการร่วมมอบปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน 100 ถุง ให้กับ บก. และ ร้อย นขต.

 

อ่านเพิ่มเติม>>

คุณอิสรีย์ บุญญะ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.ร.17 พร้อมด้วยคณะแม่บ้าน ร.17 พร้อมใจทำริบบิ้นไว้อาลัยเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาิบดีจักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราบรมนาถบพิตร

 

อ่านเพิ่มเติม>>

พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 ,คุณ อิสรีย์ บุญญะ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.ร.17 พร้อมด้วย คณะนายทหาร และกำลังพลร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

อ่านเพิ่มเติม>>

พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17, คุณ อิสรีย์ บุญญะ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.ร.17 และ พ.อ.สมรรถชัย แปงสาย รอง เสธ.ร.17 พร้อมด้วย คณะนายทหาร และ นายสิบ เข้าร่วมพระพิธีสวดอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุลศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราบรมนาถบพิตรเนื่องในวันปวรณาครบรอบ 15 วัน

 

อ่านเพิ่มเติม>>

พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 และ พ.ท.สมรรถชัย แปงสาย รอง เสธ.ร.17 ตรวจการดำเนินงานโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ บริเวณสำนักงาน,กองร้อยหน่วยขึ้นตรง,บ้านพัก และศูนย์เกษตรของหน่วย เพื่อให้คำแนะนำและปรับปรุงพื้นที่เกษตรให้เป็นไปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และนโยบายของผู้บังคับบัญชา

 

อ่านเพิ่มเติม>>

พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17 ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่ อ.เชียงม่วน ให้การต้อนรับ นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ์ ผวจ.พะเยา

 

อ่านเพิ่มเติม>>

คุณอิสรีย์ บุญญะ ประธานชมรมแม่บ้านทบ.ร.17 พร้อมด้วยพ.ท.สมรรถชัย แปงสาย รอง เสธ.ร.17 และคณะแม่บ้าน ร.17 มอบเข็มกลัดไว้ทุกข์ (ริบบิ้นสีดำ) ให้กับประชาชน และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในห้วงการถวายอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

อ่านเพิ่มเติม>>

พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันชุดปฏิบัติการหน่วยทหารทรหด (ชป.นทท.) ประจำปี 2560 ของ ทภ.3 ณ สนามหน้า บก.ร.17 พัน.2 อ.เมือง จ.ลำปาง โดยมี พล.ท.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ มทภ.3 เป็นประธานฯ

 

อ่านเพิ่มเติม>>

พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17 ร่วมมอบใบประกาศนียบัตรให้กับกำลังพล พลทหารที่จบการศึกษานอกระบบ (กศน.) ณ ศาสนสถาน มทบ.34

 

อ่านเพิ่มเติม>>

พ.อ.วรเทพ บุญญะ มอบหมายให้ ร.ท.สุวรรณชัย สอไชยยศ พร้อมด้วยกำลังพลนายสิบ 2 นาย เข้าร่วมพระพิธีสวดอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุลศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราบรมนาถบพิตร เนื่องในวันปวรณาครบรอบ 15 วัน ณ วัดศรีโคมคำ

 

อ่านเพิ่มเติม>>

พ.ท.สมรรถชัย แปงสาย รอง เสธ.ร.17 พร้อมด้วยคณะนายทหาร นายสิบ ร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันปิยมหาราช

 

อ่านเพิ่มเติม>>

พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17(1) ได้มอบหมายให้ ร.ท.ทศวัฒน์ พรมแก้วต่อ ฝอ.4 ร.17 พร้อมกำลังพลนายสิบ 2 นาย เข้าร่วมพระพิธีสวดอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุลศลแด่พระบา ทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราบรมนาถบพิตร ณ วัดศรีโคมคำ

 

อ่านเพิ่มเติม>>

พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17(1) ได้มอบหมายให้ร.อ.เสาร์ จันทร์ซางเพ็ญ ฝอ.1 ร.17 พร้อมกำลังพลนายสิบ 2 นาย เข้าร่วมพระพิธีสวดอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุลศลแด่พระบา ทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราบรมนาถบพิตร ณ วัดศรีโคมคำ

 

อ่านเพิ่มเติม>>

พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17 ร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆ ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

 

อ่านเพิ่มเติม>>

พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17(1) ได้สั่งการให้ อศจ.ร.17พร้อมกำลังพลนายสิบ 1 นาย เข้าร่วมพระพิธีสวดอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุลศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดศรีโคมคำ

 

อ่านเพิ่มเติม>>

พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17 ตรวจเยี่ยมการเตรียมการแข่งขัน ชป.นทท.ทภ.3 ของ ร.17 พัน.2

 

อ่านเพิ่มเติม>>

พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17 พร้อมด้วยคณะนายทหาร นายสิบ และพลทหารร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆร่วมกิจกรรมถวายความอาลัยพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อเป็นการแสดงถึงความรู้สึกที่แสดงถึงความรักและความอาลัยต่อพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

 

อ่านเพิ่มเติม>>

พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17 ตรวจสภาพความพร้อมกองร้อยบรรเทาสาธารณภัย ร.17

 

อ่านเพิ่มเติม>>

พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 เป็นประธาน ในการเสนาสนเทศประจำเดือน ต.ค.59

 

อ่านเพิ่มเติม>>

พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบต้นกล้าพืชผักสวนครัวให้กับกำลังพลนายทหาร นายสิบ และพลทหาร เพื่อนำไปปลูกตามนโยบายของ มทภ.3 ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

อ่านเพิ่มเติม>>

พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17 ตรวจเยี่ยมการเตรียมการแข่งขัน ชป.นทท.ทภ.3 ประจำปี 2560 ของ ร.17 พัน.3 

 

อ่านเพิ่มเติม>>

คุณอิสรีย์ บุญญะ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.ร.17 พร้อมด้วย พ.ท.สมรรถชัย แปงสาย รอง เสธฯ.ร.17 คณะนายทหารนายสิบ และคณะแม่บ้าน ร.17 ร่วมพระพิธีสวดอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุลศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดศรีโคมคำ อ.เมือง จ.พะเยา

 

อ่านเพิ่มเติม>>

คุณอิสรีย์ บุญญะ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.ร.17 พร้อมด้วยคณะแม่บ้าน ร.17 มอบเข็มกลัดไว้ทุกข์ (ริบบิ้นสีดำ) ให้กับประชาชน และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในห้วงการถวายอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ตลาดแม่ทองคำ ต.แม่ต๋ำ อ.เมือง จ.พะเยา

 

อ่านเพิ่มเติม>>

พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17 ตรวจเยี่ยมการเตรียมการแข่งขัน ชป.นทท.ทภ.3 ของ ร.17 พัน.4

 

อ่านเพิ่มเติม>>

พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17/ผบ.ร้อย.รส.ที่ 2 กกล.รส.จว.พ.ย.ร่วมพิธีปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรมและการกระทำผิด ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงม่วน จ.พะเยา

 

อ่านเพิ่มเติม>>

พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง.ผบ.ร.17(1) ได้สั่งการให้ ร.ท.วัชรพงษ์ อาลัย พร้อมกำลังพลนายสิบ 1 นาย เข้าร่วมพระพิธีสวดอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุลศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดศรีโคมคำ

 

อ่านเพิ่มเติม>>

พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17(1) เป็นตัวแทนหน่วยร่วมพิธีเปิดจุดบริการข้อมูลข่าวสาร 

 

อ่านเพิ่มเติม>>

พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17 เข้าพบปะพูดคุยและมอบของ กับผู้ประสบเหตุอัคคีภัย

 

อ่านเพิ่มเติม>>

พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17 พร้อมคณะนายทหารตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกลุ่มแม่บ้าน ณ ที่ทำการแม่บ้าน ร.17 ที่พร้อมใจทำริบบิ้นไว้อาลัยเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน

 

อ่านเพิ่มเติม>>

พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง.ผบ.ร.17 ร่วมกับนายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ นายอำเภอจุน และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆให้การต้อนรับ นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และคณะ

 

อ่านเพิ่มเติม>>

พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17 เป็นประธานในพิธีร่วมพิธีลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

 

อ่านเพิ่มเติม>>

พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17 รับมอบของที่ระลึก จาก คณะครู อาจารย์ และ นักเรียน โรงเรียนดาราวิทยาลัย จว.เชียงใหม่ ที่เข้ามาพักอาศัย

 

อ่านเพิ่มเติม>>

พ.ท.สมรรถชัย แปงสาย รอง.เสธ.ร.17 เป็นผู้แทนร่วมงานวันตำรวจแห่งชาติ

 

อ่านเพิ่มเติม>>

พ.ท.สมรรถชัย แปงสาย รอง.เสธ.ร.17 เป็นผู้แทนร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ 

 

อ่านเพิ่มเติม>>

พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17 จัดกิจกรรมสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

 

อ่านเพิ่มเติม>>

กำลังพลนายทหาร,นายสิบ,พลทหาร ของ นขต.ร.17ร่วมออกกำลังกายตาม รปจ.

 

อ่านเพิ่มเติม>>

พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 พร้อมคณะนายทหารและฝ่ายอำนวยการเข้าร่วมอวยพรและแสดงความยินดีกับ พล.ต.สาธิต ศรีสุวรรณเนื่องในโอกาสโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34

 

อ่านเพิ่มเติม>>

พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 พร้อมคณะนายทหารและฝ่ายอำนวยการเข้าร่วมอวยพรและแสดงความยินดีกับ นาย ณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ เนื่องในโอกาสโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา 

 

อ่านเพิ่มเติม>>

พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 พร้อมคณะนายทหารและฝ่ายอำนว ยการเข้าร่วมอวยพรและแสดงความยินดีกับ พ.ต.อ.สงวน โรงสะอาด เนื่องในโอกาสโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา 

 

อ่านเพิ่มเติม>>

พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 ได้เป็นประธานมอบของที่ระลึกประจำปี 2559 ให้กับกำลังพลของ ร.17

 

อ่านเพิ่มเติม>>

พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 และคุณอิสรีย์ บุญญะ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.ร.17 ธีวันสถาปนา ร.17 พัน.3

 

อ่านเพิ่มเติม>>

พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ฉก.ร.17 มอบหมายให้ พ.อ.พิพัฒน์ ศรีทองพิมพ์ รอง ผบ.ฉก.ร.17 พร้อมด้วยคณะนายทหาร ฉก.ร.17 ร่วมกับส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์

 

อ่านเพิ่มเติม>>

พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 และ คุณอิสรีย์ บุญญะ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.ร.17 ร่วมพิธี รับ - ส่ง หน้าที่ ผบ.พล.ร.7

 

อ่านเพิ่มเติม>>

พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 ร่วมพิธีต้อนรับกำลังพลที่จบภารกิจราชการสนามในพื้นที่  3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2559

 

อ่านเพิ่มเติม>>

พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 พร้อมด้วย คุณอิสรีย์ บุญญะ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.ร.17 เป็นประธานในพิธีการแข่งขัน กีฬาภายในหน่วย ร.17 และได้จัดงานเลี้ยงสังสรรให้กับกำลังพลที่เกษียณอายุราชการ ของกรมทหารราบที่ 17

 

อ่านเพิ่มเติม>>

พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศและให้โอวาทกับกำลังพลที่ได้รับยศสูงขึ้น

 

อ่านเพิ่มเติม>>

พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 ร่วมพิธีอำลาชีวิตรับราชการ ทหารประจำการ (ต่ำกว่าชั้นนายพล) ที่เกษียณอายุราชการและเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ประจำปี 2559

 

อ่านเพิ่มเติม>>

พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 ได้กรุณาอนุมัติให้ อศจ.ร.17 อบรมการไหว้พระสวดมนต์ตามแบบธรรมเนียมทหาร

 

อ่านเพิ่มเติม>>

พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 ได้นำกำลังพลนายทหาร นายสิบ และพลทหารที่ขึ้นปฏิบัติงานป้องกันชายแดน ปี 60 สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์่ก่อนขึ้นปฏิบัติงาน

 

อ่านเพิ่มเติม>>

พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 ตรวจสภาพความพร้อมของกำลังพลและยานพาหนะที่ขึ้นปฏิบัติงานป้องกันชายแดน ปี 60 

 

อ่านเพิ่มเติม>>

พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 ได้อบรมเสนาสนเทศ ประจำเดือน กันยายน 2559

 

อ่านเพิ่มเติม>>

 พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 ได้รับการรายงานตัวเข้าและออกหน่วยของกำลังพลนายทหารสัญญาบัตร

 

อ่านเพิ่มเติม>>

พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 และคุณอิสรีย์ บุญญะ ประธานชมรมแม่บ้านทบ. ร.17 ประธานอุปถัมภ์งานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อร่วมทำบุญสร้างหอระฆังเฉลิมพระเกียรติได้มอบหมายให้ พ.ต.พิษณุ แก้วประดิษฐ เป็นผู้ดำเนินการทอดผ้าป่าส ามัคคี 

 

อ่านเพิ่มเติม>>

พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร. 17 มอบหมายให้ พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17 จัดกิจกรรมสวดมนต์เฉลิมพระเ กียรติ เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ70ปีและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา

อ่านเพิ่มเติม>>

พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.ท.สมรรถชัย แปงสาย รองเสนาธิการ ร.17 ร่วมกับคณะนักศึกษาสาขาวิชา การตลาด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.เชียงราย และ อบต.ดอกคำใต้ เข้าช่วยเหลือราษฎรที่ประสบ อุทกภัยในพื้นที่ อ.ดอกคำใต้

 

อ่านเพิ่มเติม>>

พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 มอบหมายให้ พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17 มอบของที่ระลึกประจำปี 2559

 

อ่านเพิ่มเติม>>

พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 ร่วมกับ สนส.รุ่น 24/27 (สมาคมนักเรียนเก่าสามัคคีวิทยาคม) และสิงห์อาสามอบน้ำดื่มสิงห์ขนาด 1.5 ลิตร จำนวน 6000 ขวด กับชาวบ้านผู้ประสบอุทกภัย ณ บ้าน ร่องบัวลอย 

 

อ่านเพิ่มเติม>>

พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17 ร่วมพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัยของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่ อ.ดอกคำใต้

 

อ่านเพิ่มเติม>>

.พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 จัดกำลังพล 1 มว.บรรเทาสาธารณภัย(50นาย) เข้าช่วยเหลือโรงเรียนบ้านทุ่งหลวง ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ ที่ประสบอุทกภัย

 

อ่านเพิ่มเติม>>

พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 จัดกำลังพล 1 มว.บรรเทาสาธารณภัย(50นาย) เข้าช่วยเหลือโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ต.ดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ ที่ประสบอุทกภัย

 

อ่านเพิ่มเติม>>

พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17 เข้าร่วมพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัย ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่ อ.ดอกคำใต้

 

อ่านเพิ่มเติม>>

พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 ร่วมพิธีต้อนรับกำลังพลที่จบภารกิจราชการสนามในพื้นที่  3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2559 

 

อ่านเพิ่มเติม>>

พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 จัดกำลังพล 1 มว.บรรเทาสาธารณะภัย(50นาย)  ร่วมกับ นายวรวิทย์ บูรณะศิริ นายก อบจ.พะเยา เข้าช่วยเหลือราษฎรที่ประสบ อุทกภัยในพื้นที่ อ.ดอกคำใต้ 

 

อ่านเพิ่มเติม>>

พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17 เป็นประธานในการอบรม โครงการพัฒนาเครือข่ายข่าวรอบที่ตั้ง ผู้เข้ารับการอบรม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ กพ. ที่ปฏิบัติหน้าที่ สว.สื่อสาร ของหน่วย

 

อ่านเพิ่มเติม>>

พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 พร้อมด้วยคณะ พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง.ผบ.ร.17 พ.อ.พีรรัตน์ ปฐมจินดา ผบ.ป.พัน.17 ร่วมกับ นายวรวิทย์ บูรณะศิริ นายก อบจ.พะเยา เข้าช่วยเหลือราษฎรที่ประสบ อุทกภัยในพื้นที่ อ.ดอกคำใต้

 

อ่านเพิ่มเติม>>

พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 เป็นประธานในพิธีประดับยศให้กับกำลังพลนายทหารชั้นประทวนที่ได้รับยศสูงขึ้น

 

อ่านเพิ่มเติม>>

พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 ได้เป็นประธานมอบของที่ระลึกประจำปี 2559 ให้กับกำลังพลของ ร.17 ณ บก.ร.17

 

อ่านเพิ่มเติม>>

พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 อนุมัติให้จัดกำลังพลร่วมเดินเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินิีนาถ และร่วมพิธีเปิดในโครงการ"พะเยาสุขใจใต้ร่มพระบารมี ครั้งที่ 2"

 

อ่านเพิ่มเติม>>

พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 ได้อนุมัติให้จัดกำลัง จำนวน 1 มว.บภ.พร้อมด้วย รยบ.FTSและอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.ดอกคำใต้

 

อ่านเพิ่มเติม>>

พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17 (1) เป็นผู้แทน ผบ.ร.17 พร้อมด้วย พ.อ.พิพัฒน์ ศรีทองพิมพ์ รอง ผบ.ร.17 (2) และ ผช.น.ฝยก.ร.17 ตรวจเยี่ยมการฝึกยิงอาวุธประจำหน่วย(ค.120 มม.)ด้วยกระสุนจริง ในการฝึกเป็นหน่วยหมู่ ตอน หมวด ประจำปี 2559

 

อ่านเพิ่มเติม>>

พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17 ร่วมให้การต้อนรับ นายอภัย จันทนจุลกะ รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยากสภากาชาดไทยเป็นผู้แทนพระองค์ฯทำพิธีเยี่ยมเยียนผู้ประสบภ ัยและประกอบพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทานให้กับประาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยพื้นที่ อ.ดอกคำใต้

 

อ่านเพิ่มเติม>>

พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17 และผู้ช่วยนายทหารฝ่ายยุธการตรวจเยี่ยมการฝึกเป็นหน่วย หมู่ ตอน หมวด ประจำปี 59 ของ หน่วย ร.17 พัน.3 บริเวณ ดอยพญาภิภักดิ์ อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

 

อ่านเพิ่มเติม>>

พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17 ร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวเหนียว ณ วัดติโลกอารามและกิจกรรมกาแฟยามเช้า ณ ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา 

 

อ่านเพิ่มเติม>>

พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 ,คุณอิสรีย์ บุญญะ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.ร.17 ,พร้อมด้วยคณะนายทหารและคณะแม่บ้าน ร.17 ร่วมพิธีอัญเชิญและถวายสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทุ่งยั้งทัพ

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม>>

พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 ได้อนุมัติให้จัดกำลัง จำนวน 1 มว.บภ.(50นาย) พร้อมด้วย รยบ.FTSและอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.ดอกคำใต้

 

อ่านเพิ่มเติม>>

พ.อ.พิพัฒน์ ศรีทองพิมพ์ รอง.ผบ.ร.17 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบของเพื่อเป็นกำลังใจแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัย

 

อ่านเพิ่มเติม>>

พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 ได้อนุมัติจัดกำลังพล 1 มว.บภ.พร้อมกับ มว.รส.ที่2 (อ.ดอกคำใต้) เข้าช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัย

 

อ่านเพิ่มเติม>>

พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 ได้อนุมัติจัดกำลังพล 1 มว.บภ.เข้าช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัย

 

อ่านเพิ่มเติม>>

พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17 ร่วมประชุมหาแนวทางแก้ไขและ ช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

 

อ่านเพิ่มเติม>>

พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17, นายทหาร และ ฝอ.ฯ ตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรย ายสรุปพื้นที่รับผิดชอบ ณ บก.ร้อย.ร.722 ฐานฯ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

 

อ่านเพิ่มเติม>>

พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 ตรวจเยี่ยม บก.ควบคุม ฉก.ร.7

 

อ่านเพิ่มเติม>>

พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 ตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปพื้นที่รับผิดชอบ

 

อ่านเพิ่มเติม>>

พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ รอง ผบ.ร.17 ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ วันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2559

 

อ่านเพิ่มเติม>>

พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17, นายทหาร และ นขต.ฯ เดินทางโดย รยบ. ตรวจภูมิประเทศในพื้นที่รับผิดชอบ ฉก.ร.7 และรับฟังการบรรยายสรุป

 

อ่านเพิ่มเติม>>

พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 คุณอิสรีย์ บุญญะ ประธานชมรมแม่บ้าน ร.17 พร้อมด้วยนายทหารนายสิบและคณะแม่บ้าน ทบ.ร.17 ร่วมพิธีเปิดป้ายกรมทหารราบที่ 17 โดยมี พล.ท.วรรณะ รอนราญ เป็นประธาน

 

อ่านเพิ่มเติม>>

พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 คุณอิสรีย์ บุญญะ ประธานชมรมแม่บ้าน ร.17 ร่วมพิธีบวงสรวงถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์พ่อขุนเจืองธรรมิกราช, พิธีบวงสรวงศาลพ่อขุนเจืองธรรมิกราช ปลูกต้นไม้ และร่วมทำบุญ เนื่องในวันสถาปนาหน่วย กรมทหารราบที่ 17 ครบรอบปีที่ 35 

 

อ่านเพิ่มเติม>>

พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 คุณอิสรีย์ บุญญะ ประธานชมรมแม่บ้าน ร.17 พร้อมด้วยนายทหารนายสิบและคณะแม่บ้าน ร.17 มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรกำลังพล ร.17

 

อ่านเพิ่มเติม>>

พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17  คุณอิสรีย์ บุญญะ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.ร.17 พร้อมด้วย คณะนายทหาร ร.17 และ คณะแม่บ้าน ร.17 ร่วมกิจกรรมมอบเงินเพื่อสมท บทุนปรับปรุงห้องผู้ป่วยชาย  รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช

 

อ่านเพิ่มเติม>>

พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 ,คุณอิสรีย์ บุญญะ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.ร.17  จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันสถาปนา ร.17 ครบรอบปีที่ 35 วันที่ 2 ก.ย.59

 

อ่านเพิ่มเติม>>

พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 ได้จัด รยบ.ต้นแบบ 4 X4( 51 บี ) จัดเป็นยานพาหนะชุดถ่ายทอดสัญญาณ เข้าร่วมขบวนสวนสนามยานยนต์ และจัดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของหน่วย 
( ระบบเป้าอีเล็กทรอนิกส์ , ระบบแจ้งเตือนอีเล็กทรอนิกส์เฉพาะบริเวณ ( รั้วไร้สาย) จัดแสดงในงานวัน “ภูมิปัญญานักรบไทย”ประจำปี 2559 
ณ สโมสรทหารบกวิภาวดี ถ.วิภาวดีรังสิตฯ กทม.

อ่านเพิ่มเติม>>

พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 คุณอิสรีย์ บุญญะ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.ร.17 พร้อมด้วยคณะนายทหาร ร.17 และแม่บ้าน ร.17 ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ พล.อ.นพพร เรือนจันทร์

 

อ่านเพิ่มเติม>>

พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 และคุณอิสรีย์ บุญญะ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.ร.17ร่วมพิธีงานวันสถาปนา ร.17 พัน 2 ครบรอบ 114 ปี

 

อ่านเพิ่มเติม>>

พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 และคุณอิสรีย์ บุญญะ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.ร.17 พร้อมด้วยคณะนายทหาร กรมทหารราบที่ 17 ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดอภิธรรมศพ พลเอก นพพร เรือนจันทร์

 

อ่านเพิ่มเติม>>

พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 ได้นำกำลังพล ฝ่ายอำนวยการ, นายทหาร, นายสิบ และพลทหาร การยิงปืนประจำปี 2559 เป็นการฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริง 

 

อ่านเพิ่มเติม>>

กรมทหารราบที่ 17 ได้ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2 ของ กำลังพล กรมทหารราบที่ 17 ณ หน้ากองบังคับการกรมทหารราบที่ 17

 

อ่านเพิ่มเติม>>

พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 พร้อมด้วย นายทหาร และครอบครัว ร่วมงานพระราชทานรดน้ำหลวงอาบศพแก่ พลตรี นพพร เรือนจันทร์ ผู้บังคับการกองพลทหารราบที่ 4 /ผบ.กกล.นเรศวร ,นักบิน และช่างเครื่อง

 

อ่านเพิ่มเติม>>

พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 ได้มอบหมายให้ พ.อ.พิพัฒน์ ศรีทองพิมพ์ รอง ผบ.ร.17 เป็นผู้แทน พร้อมด้วยกำลังพล นายทหาร นายสิบ และพลทหาร จำนวน 50 นาย ร่วมกับ ส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ จว.พะเยา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มเงิน-พุ่มทอง) และจุดเทียนชัยถวายพระพรแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 

อ่านเพิ่มเติม>>

พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 และคุณอิสรีย์ บุญญะ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.ร.17 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา

 

อ่านเพิ่มเติม>>

พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 และคุณอิสรีย์ บุญญะ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.ร.17 พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา

 

อ่านเพิ่มเติม>>

พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 และคุณอิสรีย์ บุญญะ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.ร.17 ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิ.ย. 59 และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา

อ่านเพิ่มเติม>>

พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 และคุณอิสรีย์ บุญญะ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.ร.17 ร่วมกิจกรรมโครงการ ครอบครัวต้นไม้น้อมเกล้าถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิ.ย. 59 และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา

อ่านเพิ่มเติม>>

พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 และคุณอิสรีย์ บุญญะ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.ร.17 ร่วมโครงการปลูกป่าประชารัฐเสี้ยวดอกขาวเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิ.ย.59 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา

อ่านเพิ่มเติม>>

พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 และคุณอิสรีย์ บุญญะ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.ร.17 ดกิจกรรมสวดมนต์เฉลิมพระเ กียรติฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเ ถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิ.ย.59 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพ ระชนมพรรษา 84 พรรษา 

อ่านเพิ่มเติม>>

พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 และคุณอิสรีย์ บุญญะ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.ร.17 ร่วมพิธีถวายราชดุดีและบำเพ็ญกุศลน้อมถวายราชการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

 

อ่านเพิ่มเติม>>

พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 และ พ.อ.พิพัฒน์ ศรีทองพิมพ์ รอง.ผบ.ร.17 และ คุณอิสรีย์ บุญญะ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.ร.17 ร่วมพิธีบวงสรวงพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครบรอบปีที่ 129 

 

อ่านเพิ่มเติม>>

คุณอิสรีย์ บุญญะ ประธานชมรมแม่บ้าน ทหารบกกรมทหารราบที่ 17 พร้อมคณะฯ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ ชมรมแม่บ้าน ทหารบกกองพันทหารราบที่2 กรมทหารราบที่ 17

 

อ่านเพิ่มเติม>>

คุณอิสรีย์ บุญญะ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ. ร.17 พร้อมคณะฯ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของชมรมแม่บ้าน ทบ.ร.17 พัน.3

 

อ่านเพิ่มเติม>>

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพีธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล

 

อ่านเพิ่มเติม>>

พ.อ.พิพัฒน์ ศรีทองพิมพ์ รอง ผบ.ร.17 พร้อมด้วยกำลังพล นายทหาร และนายสิบ ร่วมกับส่วนราชการและประชาช นในพื้นที่ จว.พะเยา ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร และพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันปร ะสูตร วันที่ 28 ก.ค. 59

อ่านเพิ่มเติม>>

พ.อ.วรเทพ บุญญะ ผบ.ร.17 ได้อบรมเส&